Værket

Værket

Værket: et netværk for ensomme voksne

Værket

Værket er en netværksgruppe for voksne, der føler sig ensomme.
Ensomhed er et stort og overset problem blandt voksne danskere.
Mary Fonden og Røde Kors er derfor med støtte fra Velux fon-den gået sammen om Værket, som skal støtte voksne, der oplever langvarig ensomhed.

Omdrejningspunktet i Værket er at bringe mennesker sammen og samtidig styrke deltagernes evne til at skabe et godt og stabilt netværk.

I netværksgruppen laver man øvelser, der hjælper deltagerne til at komme i snak med hinanden, men også børster rusten af sociale kompetencer. Nogle øvelser har fokus på at lære hinanden at kende, mens andre øvelser sætter fokus på at få talt sammen om det, der er svært: at man føler sig ensom.

Og så husker vi også at hygge os sammen, drikke kaffe, snakke og grine.

Inden man kan blive deltager i netværksgruppen skal man til en for-samtale, hvor vi sammen vurderer om gruppen er den rigtige løsning for dig.

Hvilke forventninger er der til den frivillige?

Som frivillig faciliterer du netværksmøderne.
Du skaber hyggelige og trygge rammer, og forbereder og gennemfører øvelserne. Derudover deltager du i for-samtaler, opfølgningssamtaler, og koordineringsmøder i frivilliggruppen.

Hvornår og hvor ofte mødes man og hvor lang tid ad gangen?

I Værket Aarhus mødes netværksgrupper én gang i ugen fra kl.18:30-21:00.

Som frivillig skal du forvente at bruge gennemsnitligt 4-5 timer hver anden uge, i direkte forbindelse med netværksgruppen. Derudover div. kurser, erfaringsdage med andre Værket, etc.

Hvis man melder sig som frivillig, hvad kan man så forvente?

Du vil blive kontaktet og lavet en aftale om hvor meget du vil/kan deltage.

For nærmere information, kan du kontakte:

Aktivitetsleder
Helle Wind Poulsen

Telefon: 61 69 63 77

aarhus.vaerket@rodekors.dk 

 

frivillig i værket