Besøgstjenesten

vi tager hånd om ensomhed

Besøgstjenesten

263.500 danskere føler sig ensomme. De savner kontakt til og omsorg fra andre mennesker. I Røde Kors vil vi være med til at afhjælpe ensomhed og social isolation gennem en lang række aktiviteter. Besøgstjenesterne tilbyder rundt om i landet et væld af aktiviteter og tilbud. Røde Kors' frivillige er en del af lokalsamfundet, og de har her en unik mulighed for at knytte ensomme mennesker til nye lokale fællesskaber.

Vi tilbyder forskelige aktiviteter som, en-til-en besøg, tryghedsopkald, spiseklubber, caféer og væresteder, hundebesøg hos demente, gå-med-venner, kørestolsskubbere samt sociale arrangementer og udflugter. Vi støtter og hjælper ensomme med besøg i hjemmet og med sociale aktiviteter udenfor hjemmet. En-til-en samværet mellem en besøgsven er kernen i besøgstjenesten, men vi arrangerer også fællesskaber gennem cafeer, aktiviteter og klubaftner.

Læs mere om at være besøgsven her 

 

 

Kontakt:

Aktivitetsleder

Lis Smed Christensen

besoeg.aarhus@rodekors.dk

2240 9294