Familienetværket er med til at udbrede mere glæde og overskud i hverdagen for socialt udsatte familier

Familienetværket er med til at udbrede mere glæde og overskud i hverdagen for socialt udsatte familier

 

I Danmark har vi de seneste par år oplevet en trist tendens, hvor udsatte børnefamilier rammes økonomisk grundet stramninger i lovgivningen. Dette har blandt andet medført en større udbredelse af social isolation og færre midler til familieaktiviteter. På baggrund af dette, har Røde Kors oprettet familienetværk i de danske byer. Intet mindre end 53 familienetværk eksisterer nu rundt omkring i landet.

Familienetværkets primære rolle er at yde støtte til børnefamilier og enlige mødre, som er ramt af dårlig økonomi, manglende netværk og sociale problemer. Støtten skal være med til at sikre mere trivsel og bedre livsvilkår for familierne.

”Jeg ser tydeligt hvordan de frivillige skaber et rummeligt fællesskab som medfører, at familierne knytter bånd og skaber værdi sammen”
– Tine Friberg, Røde Kors praktikant i Familienetværket

Familienetværket i Aarhus samarbejder med Ellengården, som er et bosted for hjemløse familier. På Ellengården tilbydes midlertidig bolig til familier med børn under 18 år, der ikke kan opholde sig i egen bolig. Derudover har familierne og kvinderne ofte særlige sociale problemer og har derfor brug for støtte og omsorg i hverdagen.

I Familienetværket prioriteres, at der både er tid til fortrolige samtaler, nye venskaber og sjove oplevelser. Her i Aarhus afdelingen har vi blandt andet aktiviteter som grillhygge, en heldagstur til Djurs sommerland, klatretur og Tivoli på programmet i år. Udover vores udflugter, har vi naturligvis også vores faste fællesspisninger, som vi afholder i Frivllighuset på Trøjborg, hvor vi låner lokaler og køkken.

Formålet med tilbuddet er at udvide familiernes netværk og generelt øge deres trivsel og muligheder. Dette sker via længerevarende støtte til børnefamilier, som har det svært. I netværket er der fokus på det sociale, trivsel og gode fælles oplevelser. Familierne mødes 1-2 gange om måneden til fællesspisning, kreative aktiviteter, aktiviteter med læringsindhold, samtale og samvær.

”Jeg synes, det er fedt at mødes med andre mennesker, som alle er med i familienetværket, fordi de virkelig har lyst til at være det. Alle – både frivillige og familier – kommer, fordi de gerne vil have en hyggelig stund sammen, uanset om det er til spisning og brætspil eller en tur i Djurs Sommerland. Vi er vidt forskellige, og der er plads til alle.”
– Laura Dueholm, Aktivitetsleder for Familienetværket

Som frivillig skal man være motiveret for at skabe gode rammer for familier og børn. Samtidig er det også vigtigt, at man er god til at lytte, støtte og bringe mennesker sammen.