MFI

Integration

Hvert år får flygtninge opholdstilladelse i Danmark og skal skabe sig en ny tilværelse i lokalsamfundet.

Flygtninge og indvandrere har ofte få eller ingen sociale relationer, når de kommer til Danmark og de taler ikke dansk. Derfor kan det være svært at finde fodfæste i et nyt lokalsamfund. Det kræver både kompetencer og netværk at blive en del af samfundet og få adgang til arbejds- og fritidsliv.

Røde Kors står klar med et stort netværk af frivillige, der kan være med til at styrke nye medborgere både fagligt og socialt, og bane vejen for, at de kan tage aktivt del i samfundet. Den personlige kontakt til en frivillig kan være en vigtig hjælp i forhold til at få svar på praktiske spørgsmål i hverdagen, lære om dansk kultur og normer, styrke sprogkundskaber og ikke mindst være en kilde til socialt samvær og støtte i hverdagen.

Det centrale i Røde Kors´ integrationsarbejde er at skabe lokale sociale netværk for og med nydanskere, og på den måde vise vej ind i det danske samfund.  

Røde Kors tilbyder i samarbejde med kommuner, skoler, sprogskoler og andre foreninger en række forskellige integrationsaktiviteter i hele landet.

Caféer og væresteder giver rum til, at folk kan mødes på tværs af kulturel og etnisk baggrund.

Udflugter og arrangementer giver sociale oplevelser i hverdagen.

Venskabsfamilier og -personer tilbyder en personlig hjælp og støtte til flygtninge, der har fået ophold i Danmark.
Læs mere om projektet Venner Viser Vej

Ferielejre giver økonomisk trængte flygtninge muligheden for at komme på ferie.

Kvindegrupper skaber rammerne for, at kvinder med begrænset socialt netværk kan møde andre kvinder.

Cykelkurser hjælper voksne, der aldrig har lært at cykle.

Lektiehjælp og sprogtræning styrker børn og voksnes kompetencer i dagligdagen og på deres vej til at uddanne sig og få arbejde i Danmark.

Forældremyndighedsindehaver eller værger sørger for, at børn og unge der er flygtet alene får den nødvendige omsorg og støtte.
Læs mere om vores arbejde for børn der er flygtet alene

 
Nøgletal:
2.300 frivillige er engageret i vores integrationsaktiviteter.
6.600 flygtninge og indvandrer får hjælp og støtte i vores integrationsaktiviteter.

Kontakt: