Bestyrelsen

Udviklingen af Røde Kors Aarhus varetages af en bestyrelse bestående af syv personer samt to suppleanter. Det er bestyrelsens ansvar at fastlægge en strategi for afdelingens arbejde i Aarhus og sikre at Røde Kors Aarhus lever op til vores mission om at yde frivillig hjælp, hvor der er behov for det.
Bestyrelsen er på valg hvert andet år.

Formand
Knud Aarup
knudaarup@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Casper Bo Danø
casper@frise.dk

Bestyrelsesmedlem
Thorkil Andersen
thor8230@gmail.com

 

Suppleant

Herman Nielsen

Næstformand
Lars Bundgaard
larsbundgaard@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Inger Aarup
inger@ingeraarup.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Poulsen
ppvib@dadlnet.dk

Kasserer
Mogens Grøn
mogro@rodekors.dk

Bestyrelsesmedlem
Ove Knudsen
pedel.aarhus@rodekors.dk

Suppleant

Henrik Andersen