Bestyrelsen

Udviklingen af Røde Kors Aarhus varetages af en bestyrelse bestående af syv personer samt to suppleanter. Det er bestyrelsens ansvar at fastlægge en strategi for afdelingens arbejde i Aarhus og sikre at Røde Kors Aarhus lever op til vores mission om at yde frivillig hjælp, hvor der er behov for det.
Bestyrelsen er på valg hvert andet år.

Formand
Knud Aarup
knudaarup@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Casper Bo Danø
casper@frise.dk

BestyrelsesmedlemThorkil Andersenthor8230@gmail.com 

Næstformand
Lars Bundgaard
larsbundgaard@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Inger Aarup
inger@ingeraarup.dk

Suppleant

Henrik Andersen

Kasserer
Mogens Grøn
mogro@rodekors.dk

Bestyrelsesmedlem
Ove Knudsen
pedel.aarhus@rodekors.dk

Suppleant

Herman Nielsen