Om Patientbesøg

Patientbesøg er en del af Patientstøtterne og er et samarbejde med AUH om at skabe tryghed og tilbyde støtte til patienter på afdelingen for ældresygdom. De frivilliges indsats erstatter ikke det professionelle personales opgaver, men skal ses som er supplement af en social, praktisk og medmenneskelig karakter.  

Patientstøtternes opgave er at sikre, at patienterne får et godt og trygt ophold på afdelingen. Det gør den frivillige ved at tage sig tid, skabe ro, hygge og tryghed på den enkelte stue eller i fællesrummet. Som Patientstøtte er man nemlig ikke tilknyttet én patient. Derimod aftaler man fra gang til gang med afdelingens personale, hvor besøget vil gøre mest gavn den pågældende dag. 

Som frivillig patientstøtte varierer opgaverne fra besøg til besøg. Det, der går igen, er tilstedeværelsen og evnen til at snakke om hverdagsemner, også med patienter, som er kognitivt svækkede. 

Den frivilliges opgaver kunne blandt andet være, at: 

  • Følge patienter til og fra spisestue samt evt. spise aftensmad sammen med dem 
  • Agere pårørende og følge patienter til undersøgelse 
  • Være behjælpelig ved arrangementer på afdelingen f.eks. musikarrangementer og gudstjenester 
  • Igangsætte, ved behov og i samarbejde med personalet, aktiviteter for patienterne f.eks. oplæsning af avis, kreative tiltag osv. 
  • Samarbejde med personalet i forbindelse med måltider, mellemmåltider og uddeling af drikkevarer 
  • Være med til at markere højtider og mærkedage f.eks. med ophængning af pynt 

Bliv frivillig Patientstøtte

Som frivillig forventes det, at du:  

  • Har en god fornemmelse for andre mennesker 
  • Har lyst til at indgå i et projekt, der samarbejder med Videnscenter for Demens omkring ”Tryghedspersoner for mennesker med demens på sygehuse” 
  • Har mulighed for at være tilstede minimum 2 gange om måneden på afdelingen for ældresygdomme