Frivillig med koordinerende funktion til ”kom med!” søges