Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

 

Røde Kors Aarhus indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 26. februar kl. 19 i Røde Kors Huset, Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C.

Vi har rundet endnu et år i Røde Kors Aarhus, hvilket betyder at bestyrelsen gerne vil inviterer til generalforsamling, og fortælle om alle de spændende ting Røde Kors Aarhus har lavet i 2019. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage. Tilmelding til dotho@rodekors.dk senest søndag d. 23.02.20. Oplys venligst medlemsnummer eller Røde Kors aktivitet ved tilmelding.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Afdelingens planer for det kommende år
 5. Indkomne forslag – Skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen
 6. Valg af:
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. 2 suppleanter
  3. Revisor
 7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen