Online foredrag: Den Umulige Neutralitet

Online foredrag: Den Umulige Neutralitet

Den 29/10 kl. 19.30 inviterer Røde Kors Aarhus til online foredrag med historiker Malte Jacobsen, hvor han vil fortælle om de enorme dilemmaer, som Dansk Røde Kors stod i under 2. verdenskrig.  

Når naturkatastrofer rammer står Røde Kors klar og hjælper de svageste, men hvad gør Røde Kors når katastrofen er menneskeskabt?
Helt andre dilemmaer opstår når forfølgelse, folkedrab og politisk fanatisme er fjenden, og soldater holder en væk fra de forfulgte.
Under 2. verdenskrig opstod en sådan situation for alle de nationale Røde Kors-selskaber, men det danske oplevede dilemmaet i særlig grad.

Dansk Røde Kors blev aldrig direkte underlagt Tysk Røde Kors, men havde en direktør der var meget tyskvenlig, hvilket skabte dilemmaer for ham og for lokalafdelingerne.
For når man skulle hjælpe de svageste, kunne man så forsvare ikke at hjælpe jøderne? Eller modstandsfolkene? Og skulle man følge de tyske retningslinjer eller trodse dem?

Malte Jacobsen har skrevet speciale om netop dette, og er en af de første til at afdække dette kapitel, da Dansk Røde Kors’ historie under 2. verdenskrig ofte er set som kontroversiel og tyskvenlig.

Deltag via dette link torsdag d. 29. oktober kl. 19.30 
https://meet.jit.si/Foredrag-R%C3%B8deKorsunder2.Verdenskrig