Frivillighuset

Røde Kors Aarhus’ sekretariat holder til i et dejligt hus på Nørre Allé. Huset bliver flittigt brugt af frivillige og brugere af vores aktiviteter. Huset har fem mødelokaler i varierende størrelser samt tre kontorer og en stor kælder, som bliver brugt til opbevaring af blandt andet nørkleprodukter og som lager. Det er i Frivillighuset vores sociale aktiviteter mødes i netværk, til møder, sammenkomster og caféer.

Frivillighuset på Nørre Allé holder aldrig lukket. Sekretariatet har faste åbningstider, men huset er åbent for frivillige hele døgnet – det kræver bare en adgangschip. Udover at være et samlingssted for frivillige i vores aktiviteter, så er Nørre Allé 32 også en aktivitet i sig selv. Til sekretariatet er der tilknyttet flere frivillige, som hjælper med den daglige drift og sørger for at huset fungerer optimalt for vores mange brugere.

 

IT

Vores IT-team hjælper vores frivillige og ansatte, når de har IT-problemer. Det kan være alt fra systemopdateringer til mails, der ikke virker. Meget af vores kommunikation foregår via mails og vores frivillige er derfor afhængige af at deres IT fungerer. Derudover hjælper IT med opsætning af husets IT f.eks. interne computere, projektor og TV. Det er IT’s ansvar at teknikken i huset fungerer så det er klar til brug ved møder etc. Vores frivillige i IT bliver tilkaldt ved behov, men de kigger typisk forbi ca. én gang hver uge.

 

Handymand

… eller kvinde. I frivillighuset har vi et lille team af frivillige, som har hænderne skruet rigtigt på. De frivillige hjælper med at hænge ting op i huset, sørger for at skabene hænger sammen, lamperne lyser og at køleskabet virker. Kort fortalt så er vores handyteam ansvarlig for at vores frivillige ikke løber ind i uforudsete brugsproblemer når de mødes i huset. De sørger efter bedste evne for, at de små hverdagsproblemer, som følger med et frivillighus af vores størrelse, bliver løst. Vores handy frivillige mødes én gang hver uge, nogle gange oftere efter behov.

 

Husteamet

Vores husteam hjælper med at gøre huset indbydende for vores frivillige og brugere. De står blandt andet for indretning, udsmykning og organisering. Derudover hjælper vores husteam ved arrangementer og events. De står også for det praktiske ved fællesmøder og kurser. Når Frivillighuset har skoleklasser på besøg i forbindelse med Skoletjenesten så er det husteamet, der står for at gøre huset klar til gæster. Husteamet mødes ca. én gang hver uge, nogle gange oftere efter behov.

 

Matcher

Røde Kors i Aarhus modtager mange henvendelser fra borgere, som overvejer at blive frivillige. Det er vi enormt glade for. For at alle henvendelser bliver besvaret og alle potentielle frivillige får den bedst mulige modtagelse, har vi et matcher team. De frivillige matchere har til opgave at kontakte dem, som henvender sig, med henblik på at få afklaret, hvilken aktivitet der passer til tid, interesse og ønsker. Vores matchere kommer ca. 1 gang hver uge.

 

Administrationen

Vores kontor har en lille gruppe af frivillige tilknyttet, som hjælper med det administrative arbejde i afdelingen. Denne gruppe af frivillige arbejder tæt sammen med de ansatte og praktikanter om alt fra bogføring, research, indtastning af frivilligaftaler, projekter og meget mere. At være frivillig i administrationen er et alsidigt frivilligarbejde, hvor man ikke altid ved, hvad morgendagen bringer. Vores administrationsfrivillige er her typisk et par timer hver uge.

Kontakt

Sekretariatet i Aarhus

86122460

aarhus@rodekors.dk