International Humanitarian Law

Formidling af krigens regler

IHL er den internationale forkortelse for International Humanitarian Law, altså den internationale humanitære folkeret, som på godt dansk er kendt som krigens regler. Med andre ord er IHL betegnelsen for reguleringerne for væbnede konflikter.  

Disse regelsæt for krigsførelse findes i adskillige dokumenter med folkeretslig gyldighed. Dette betyder, at regler for krig findes, eksempelvis, i sædvaneretten, traktater og internationale konventioner. De mest kendte af disse dokumenter er Genéve-konventionerne samt de efterfølgende tillægsprotokoller. Disse folkeretslige dokumenter svarer på spørgsmål som:

Kontakt

Aktivitetsleder

Dagbjört Strandberg

Lisbeth Alnor

Maya Christiansen

aarhus.ihl@rodekors.dk

geneve

  • Hvad er en kombattant?
  • Hvordan skal civile samt civile objekter behandles under væbnede konflikter?
  • Hvilke rettigheder har krigsfanger?
  • Hvilke militære operationer er lovlige – og hvorfor?
  • Hvilke forskelle er der på internationale væbnede konflikter og borgerkrige?

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) havde, og har stadig, en afgørende rolle for udviklingen af den humanitære folkeret, og ikke mindst Genéve-konventionerne. Hovedparten af ICRCs arbejde består nemlig af håndtering af konflikter og kriser, samt en generel promovering af den humanitære folkeret og dennes ratificering i national lovgivning. Promoveringen af den internationale humanitære folkeret sker, blandt andet, gennem formidling derom – gennem viden om krigens regler – og netop denne formidling er en af de essentielle mærkesager for ICRC.

IHL-gruppen i Aarhus

Røde Kors i Aarhus er med sin IHL-gruppe med til at udbrede viden om den internationale humanitære folkeret.

Med denne aktivitet tilbyder Røde Kors Aarhus, helt gratis, skræddersyet formidling, på dansk og engelsk, om krigens regler.

 Vores IHL-formidling egner sig til folkeskoler, gymnasier, højskoler, videregående uddannelser og foreninger. Formidlingsscenarierne kan altså varieres og tilpasses jeres behov. For at I får det optimale ud af aktiviteten, anbefaler vi, at I afsætter mindst to timer til aktiviteten. Det er dog muligt at skræddersy længere forløb, temadage, og fokusuge. Dette kan planlægges og arrangeres med underviseren, således at IHL-formidling bliver integreret i undervisningen.

IHL-formidling kan bruges til at styrke viden om nogle af de konflikter, krige samt aktuelle problemstillinger, som eleverne og de studerende ofte støder på i undervisningen. For eksempel:

Verdenskrigene

IHL-formidling giver indsigt i, blandt andet, hvad disse krige betød for udviklingen af krigens regler.

 
 
 

IHL World War 2

Terrorisme

Terrorisme er ikke blot et sikkerhedsmæssigt problem i vores verden. I folkeretten dukker der også en del problematikker op, og disse kan vores IHL-formidling belyse.
 
Formidling af krigens regler

Flygtninge

Ved af give indsigt i krigens regler og især brud på disse, kan IHL-formidling give andre og nye perspektiver på, hvorfor man flygter fra krigszoner.
 
 
Formidling krigens regler