Patientbesøg – Patientstøtter

Patientbesøg – Patientstøtter

Om Patientbesøg – Patientstøtter

Røde Kors Aarhus patientstøtte aktivitet Patientbesøg er et samarbejde med AUH om at skabe tryghed og tilbyde støtte til patienter på afdelingen for ældresygdom. De frivilliges indsats erstatter ikke det professionelle personales opgaver, men skal ses som er supplement af en social, praktisk og medmenneskelig karakter.

Patientstøtternes opgave er at sikre at patienterne får et godt og trygt ophold på afdelingen. Det gør den frivillige ved at tage sig tid, skabe ro, hygge og tryghed på den enkelte stue eller i fællesrummet. Som patientstøtte er du nemlig ikke tilknyttet én patient. Derimod aftaler du fra gang til gang med afdelingens personale, hvor dit besøg vil gøre mest gavn den pågældende dag.

Som frivillig patientstøtte varierer dine opgaver fra besøg til besøg. Det der går igen er din tilstedeværelse og evne til at samtale om hverdagsemner, også med patienter som er kognitivt svækkede.

Dine opgaver kunne være, men er ikke begrænset til at:

  • Følge patienter til og fra spisestue samt evt. spise aftensmad sammen med dem
  • Agere pårørende og følge patienter til undersøgelse
  • Være behjælpelig ved arrangementer på afdelingen f.eks. musikarrangementer og gudstjenester
  • Igangsætte, ved behov og i samarbejde med personalet, aktiviteter for patienterne f.eks. oplæsning af avis, kreative tiltag osv.
  • Samarbejde med personalet i forbindelse med måltider, mellemmåltider og uddeling af drikkevarer
  • Være med til at markere højtider og mærkedage f.eks. med ophængning af pynt

 

Bliv frivillig Patientstøtte i Aarhus

Som frivillig forventes det, at du:

  • Har en god fornemmelse for andre mennesker
  • Har lyst til at indgå i et projekt, der samarbejder med Videnscenter for Demens omkring ”Tryghedspersoner for mennesker med demens på sygehuse”
  • Har mulighed for at være tilstede minimum 2 x om måneden på afdelingen for ældresygdomme

Kontakt

Aktivitetsledere

Karoline Thorsen

Connie Janning

Gitte Schmidt

aarhus.patientbesoeg@rodekors.dk