Primus Motor

 

Primus Motor

Primus Motor er en mentorordning for løsladte fanger, som skal sikre en god overgang fra fængsel til frihed. I Danmark bliver der hvert år løsladt mere end 8000 personer og målinger viser at hver tredje begår ny kriminalitet efter løsladelse. Dette skyldes ofte, at den løsladte har dårlig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, ringe økonomi, usikre boligforhold, sundhedsproblemer samt et begrænset socialt netværk.

Som frivillig mentor i Primus Motor kan du være med til at øge livskvalitet i et andet menneskes liv og dermed styrke personens chancer for en kriminalitetsfri tilværelse. Mange løsladte har svært ved at få hul på et liv i frihed, med alt hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdags gøremål. Som mentor skal du hjælpe med at navigere den nye dagligdag og derigennem mindske det kaos, det kan være at vende tilbage til et liv udenfor murerne.


Sådan foregår det

Vi matcher to mentorer med en indsat når der er et par måneder tilbage af afsoningen. Forløbet fortsætter cirka et år efter løsladelse, for at være med til at sikre, at den løsladte får en god start på sit nye liv.

Behovet for hjælp varierer fra person til person idet projektet ikke er et afhængighedsskabende tilbud. Som mentor støtter du ud fra den enkelte persons ønsker og behov. Mentorrollen indebærer som regel at hjælpe den løsladte med muligheder for meningsfuld beskæftigelse, et stabilt forsørgelsesgrundlag, egen bolig, nye fællesskaber og forbedret sundhed. Mentorens væsentligste rolle er at styrke den løsladte i troen på sig selv og derved styrke viljen til at klare en normal hverdag uden kriminalitet.


Frivillig Mentor

Som mentor er det vigtigt, at du besidder en god portion livserfaring og menneskeligt overskud. Vi ser gerne, at du

  • Bor i eller omkring Aarhus
  • Er 25 år eller derover
  • Har tre til fem timer om ugen hvor du gerne vil gøre en forskel
  • Vil indgå i et mentornetværk og modtage supervision

 Det er en fordel hvis du har et veludviklet netværk, kendskab til de offentlige systemer, har ben i næsen og er god til menneskelige relationer.

Endelig er det vigtigt at du er afklaret med at opgaven som mentor ikke kun drejer sig om at være frivillig i tre måneder, men at forløbet kan vare op til 1,5 år.

For at blive mentor skal du godkendes af kriminalforsorgen og kunne fremvise en ren børneattest. Som mentor er du anonym og du får udleveret en telefon af Røde Kors.

Vi klæder dig på med kurser og sparring, og du bliver en del af Røde Kors´ landsdækkende fællesskab af frivillige. Rekruttering sker gennem afholdelse af personlige samtaler. Mentorordningen er bl.a. støttet af TrygFonden.


Kontakt

Vi søger i øjeblikket nye, frivillige mentorer. Du kan læse mere i stillingsopslaget her

Ved yderligere spørgsmål er du er velkommen til at kontakte aktivitetsleder Henrik Andersen.

 

Bliv frivillig mentor for en løsladt

Kontakt

Aktivitetsleder

Rikke Daugaard

Tine Frisenette

primusmotor.aarhus@rodekors.dk

Primus Motor i medierne

Nedenfor kan du læse, se, høre mediernes dækning af mentorordningen Primus Motor i Aarhus. Alle links åbner på en ny fane.

Artikler:

Frivillig mentor for ex-kriminelle: Tom får et pusterum fra hårdt miljø

Radio:

P4 morgen (1 t. og 37 min inde i programmet)

P4 morgen ( 2 t. og 5 min inde i programmet)

TV:

Frivillige hjælper tidligere indsatte med livet uden for fængslet

Frivillig mentor for en løsladt