Sundhedsklinik

Sundhedsklinik

Det anslås, at mellem 1000-5000 mennesker lever i Danmark uden lovligt ophold. Det kan være afviste asylansøgere, handlede kvinder, au pairs der bliver i landet efter endt kontrakt eller mennesker, der kommer til landet for at søge arbejde. Ifølge sundhedsloven har alle mennesker i Danmark ret til akut lægebehandling. Men det er op til den enkelte behandler at definere det akutte behov. Røde Kors vil med sundshedsklinikkerne sikre, at alle der har behov for hjælp også får det.

Røde Kors tilbyder i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Lægeforeningen gratis lægehjælp og behandling til mennesker uden adgang til det offentlige sundhedssystem. Klinikken har en afdeling i København og en i Aarhus.

I Aarhus er der åbent mandag og torsdag kl. 17-20. Klinikkens adresse er ikke offentlig, da de udokumenterede migranter skal kunne henvende sig uden at føle sig utrygge. Adressen kan indhentes hos projektleder Vibeke Lenskjold. Klinikken tilbyder følgende former for hjælp:

  • Lægebehandling
  • Blodprøver
  • Graviditetsundersøgelser
  • Vaccinationer af børn
  • Speciallægeundersøgelser
  • Psykologsamtaler
  • Akut tandlægebehandling
  • Fysioterapi
  • Gratis nødvendig medicin

Det anslås, at mellem 1000-5000 mennesker lever i Danmark uden lovligt ophold.
Siden klinikken i København åbnede i 2011 har 1700 mennesker henvendt sig for at få hjælp.

Flere end 200 frivillige er tilknyttet klinikken.
23 frivillige tolke hjælper med kommunikation mellem patienter og behandlere.
På hver åbningsaften bliver der i gennemsnit behandlet 15 patienter. Antallet har kun været stigende siden klinikkens åbning.

Kontakt:

Rikke Dalsted

Email: ridal@rodekors.dk / 31716164

Åbningstider:

Mandag kl. 17-20
Torsdag kl. 17-20