Vågetjenesten

Vågetjenesten

Hvert år dør tusindvis af mennesker uden at have nogen ved deres side.

Vi skaber ro og tryghed  for den døende og et tiltrængt åndehul for eventuelle pårørende i denne svære periode.

Som frivillig vågekone kommer du ud til døende i den aller sidste tid. Vi kan ikke erstatte personale og laver ikke pleje. Vi kan være til stede med vores nærvær og hjerte og dermed være en støtte for den døende og eventuelle pårørende. Vi forventer at vågerne rækker ud efter opgaverne, som ofte opstår med kort varsel, og dette kræver fleksibilitet og vilje. Det forventes at man i snit er ude mindst 4 gange om året og deltager i mindst 3 gruppemøder. Vi uddanner os løbende og deltager i relevante møder og kurser.

Hvilke forventninger er der til den frivillige?

Du skal være moden, mentalt robust og afklaret. Du sidder hos den døende og kommunikerer med vedkommende,  hvis kontakt stadig er mulig, holder i hånd – eller hvad situationen indbyder til. Det er en fordel, hvis du har erfaring med omsorg for døende – enten personligt eller professionelt.

Hvornår og hvor ofte mødes man og hvor lang tid ad gangen?

En vågevagt er normalt 3-4 timer lang og kan ligge på alle tider af døgnet.
Er der behov, afløser vi hinanden løbende.
Der samarbejdes med personale og pårørende om planlægning af vores indsats.

Hvis man melder sig som frivillig, hvad kan man så forvente?

Du træder ind i et ofte tabubelagt rum og får sandsynligvis et fornyet syn på dit eget liv ( og død?).
På vores møder tager vi ofte emner op relateret til liv og død, og udveksler erfaringer fra opgaverne.

 

Kontakt:

Aktivitetsledere

Marianne Berg

Anne-Marie Andersen

Anne Frorup

Margrethe Grønbæk Klindt

 

Telefon: 40 16 68 02

vaage.aarhus@rodekors.dk

vaagetjenesten052-1024x653