Værket

Værket

Værket er et netværk for ensomme voksne, hvor de kan mødes i trygge rammer og erfaringsudveksle, socialisere, og få snakket om de følelser, som fylder enormt meget i hverdagen. Omdrejningspunktet for Værket er at bringe mennesker sammen og styrke dem i at skabe et stærkt og varigt lokalt, socialt netværk, hvor de kan være sammen om gode fælles oplevelser.

Ensomhed har længe været et tabubelagt emne, dog er der i de senere år blevet sat mere fokus på mental sundhed. De seneste tal viser, at op mod 623.000 danskere har ondt i livet, hvilket er en voldsom stigning fra tidligere år. 

Ensomhed er en selvoplevet følelse, som ikke kan ses. Alle kan til tider føle sig ensomme, også når de er sammen med andre mennesker. Derfor skelner forskningen mellem situationsbestemt forbigående ensomhed og langvarig ensomhed. Det er, når ensomhed bliver en langvarig følelse, at det bliver alvorligt og kan få fatale konsekvenser. At være ensom og uønsket socialt isoleret i en længere periode kan forhindre basale, personlige relationer. Almindelig samtale kan blive akavet og man kan miste kompetencer til at opbygge og fastholde venskaber. Derudover stresser ensomhed kroppen, og man mener at langvarig ensomhed er lige så usundt som at ryge 15 cigaretter om dagen.

Værket blev oprettet i 2015, som et netværk for ensomme voksne i alderen 30-60 år. Projektet, som er et samarbejde imellem Røde Kors og Mary-Fonden, med støtte fra Velux-Fonden, blev testet i syv Røde Kors afdelinger landet over. Værket viste sig hurtigt at være en stor succes, hvilket har gjort at Røde Kors efterfølgende har åbnet aktiviteten op i flere afdelinger rundt om i Danmark.

Værket i Aarhus 

(Net)Værket i Aarhus blev oprettet i april 2017. Deltagerne mødes hver uge i Røde Kors Huset, hvor de frivillige, der er tilknyttet Værket, har sørget for kaffe, te, kakao og snacks.

Aktiviteterne til møderne er lokalt bestemte. Deltagerne har derfor selv indflydelse på, hvad der skal fokuseres på fra gang til gang, og hvilke fælles aktiviteter der ellers skal laves i netværket. Derudover er det enkelte netværk selv involveret i at forventningsafstemme, så deltagerne ved, hvad der bliver forventet af dem til møderne og udenfor. Det er f.eks. individuelt om man har lyst til at hilse på gaden.

Netværksmøderne involverer altid øvelser, som skal være med til at give deltagerne redskaber til at håndtere ensomheden. Der indgår samtaler om temaer, som er relevante for netværket. Endelig mødes vi for at hygge os, socialisere, snakke og vigtigst af alt for at understrege "at du ikke er alene."

En netværksgruppe består af 10-12 deltagere, og har 3-4 frivillige tilknyttet. I Aarhus er der pt. ét netværk, men vi håber at kunne oprette et mere.

Bliv frivillig i Værket i Aarhus

Vil du hjælpe med at bryde et tabu?

Som frivillig i Værket er du med til at organisere og facilitere  de ugentlige netværksmøder. Vi er en lille dedikeret gruppe af frivillige, som brænder for Værket og ikke mindst vores frivillige. Sammen med os kommer du til at arrangere møderne og igangsætte og støtte deltagernes samtaler. Derudover kommer du til at indgå i udviklingen af Værket Aarhus og give en hånd med ved relaterende aktiviteter, som ligger udenfor de ugentlige netværksmøder.

Vi forventer, at du er interesseret i at arbejde med mennesker i sårbare situationer. Har du erfaring fra området er det kun et plus. Du skal være empatisk og rummelig, men ikke stå tilbage for at sætte grænser. Endelig skal du have mod på at være igangsætter og tage styringen. Det vigtigste er dog, at du er mødestabil og kan forpligte dig i en længere periode.

Vi ser gerne, at du er moden (28+), men alle interesserede er velkomne til at kontakte aktivitetslederen Helle til en uforpligtende snak.

Værket Røde Kors Aarhus

Kontakt:

Aktivitetsleder:

Line

Marianne

aarhus.vaerket@rodekors.dk