Vintervenner

Følelsen af ensomhed kan ramme alle. Derfor har Røde Kors Aarhus indgået et samarbejde med bofællesskabet Vintervej og landsforeningen LEV om at oprette en besøgstjeneste for ældre udviklingshæmmede borgere. Vi kalder den Vintervenner.

Vintervenner er et tilbud om socialt samvær til ældre, psykisk udviklingshæmmende borgere, som ikke længere kan deltage i kommunens tilbud om aktivering. Efter et aktivt og socialt arbejdsliv, hvor kolleger har sørget for daglig snak og fællesskab, kan det være ensomt at gå på pension. Ugen kan være lang fordi dagene ikke har det samme indhold som tidligere. På Vintervej møder beboerne både personale og andre, der har deres daglige færden på bostedet, men ensomheden kan banke på, når de pårørende ikke længere er der til at være ’noget særligt’ for den enkelte.

En vinterven er den ”særlige” person, der udfylder tomrummet. Det handler om de gode snakke og de mindeværdige oplevelser. Måske I sammen skal gå en tur, det kan også være, at det er et cafébesøg der kalder. For nogle er det ludo og en kop kaffe, der trækker mest, mens der for andre gerne må ske lidt mere. Det vigtigste er dog at man som vinterven er til stede, giver nærvær og har mod på at snakke med mennesker, der er anderledes end en selv.

Bliv Vinterven i Aarhus

Som vinterven er du sammen med en beboer et par gange om måneden. Du bliver matchet med en person, hvis interesser for samværet nogenlunde passer til det, du gerne vil bidrage med. I samarbejde med bostedet aftaler du selv med din vinterven, hvornår I skal mødes og hvad I skal lave. Du bliver ’klædt på’ til opgaven af din aktivitetsleder og fagpersonalet fra institutionen.

Vi forventer at du:

  • Rummelig og tålmodig
  • Har tid til min. 2 besøg om måneden af x timer ad gangen
  • Stabil og har mulighed for at være vinterven i en længere periode

 

Kontakt

Aktivitetsleder

Anita Flink

Sarah Gandil

aarhus.vintervenner@rodekors.dk