Om Beredskabet

Røde Kors’ beredskab er ikke et redningsberedskab. Vi er et supplement til politi, brandvæsen, sundhedsmyndigheder og kommunens indsats i forbindelse med en nødsituation. Derfor er beredskabets indsats reguleret og altid i samarbejde med myndighederne. Det er det ansvarlige redningspersonale på ulykkesstedet, som, ved behov, tager kontakt og rekvirerer Røde Kors’ beredskab.

Vores arbejde på stedet foregår i tæt samarbejde med de tilstedeværende myndigheder.

Røde Kors’ beredskab har fokus på mennesket i ulykken. Vi fokuserer således på de menneskelige behov, som opstår i kølvandet på en krise. Det kan være alt fra psykosocial støtte til genhusning.

 

Beredskabet arbejder med nedenstående områder.

Psykosocial indsats

Indsatsen er basal medmenneskelig tilstedeværelse, omsorg og beroligende samtale. Beredskabet skaber ro, tryghed og handlemuligheder, eksempelvis gennem information og let praktisk hjælp. Det kan udspille sig i opsøgende aktivitet, akut-caféer, tryghedszoner, et call-center samt ledsagelse og medmenneskelig modtagelse.

Førstehjælp og samariterindsats

Opgaven består af fysisk førstehjælp og behandling af mindre skader. Beredskabet kan desuden hjælpe med sundhedsfaglige opgaver og med at sikre basal pleje til selvhjulpne syge. Eksempler på dette er akut samaritervagt, pop-up sundhedsklinik, sundhedsfaglige opgaver samt simpel pleje af selvhjulpne syge og støtte til sygetransport.

Logistik og praktiske opgaver

Opgaven er todelt. Det handler både om at få materiel og forplejning ud til vores frivillige, men også om praktisk hjælp til dem, som er ramt af krisen. Eksempler på dette er sortering og håndtering af spontane donationer, uddeling af tøj og ting, kørsel af materiel samt logistikberedskab.

Håndtering af spontane frivillige

Beredskabet kan sikre, at spontane frivillige, som møder op for at hjælpe, bliver igangsat på bedst mulige måde. Vi organiserer og sørger for at de menneskelige ressourcer bliver brugt hensigtsmæssigt og relevant. Eksempler på dette er modtagecenter, organisering af hjælp fra borger til borger og akut mobilisering af nye frivillige.

 

Røde Kors’ østjyske beredskab er stadig i etableringsfasen. Der er på nuværende tidspunkt nedsat en arbejdsgruppe på tværs af østjyske lokalafdelinger, som arbejder med organiseringen og etableringen af beredskabet.