OM RØDE KORS AARHUS

Røde Kors i Aarhus er centralt beliggende på Kirkegårdsvej 53, hvor adressen både bliver brugt som samlingssted for aktiviteter og frivillige, samt huser vores førstehjælpskurser og sekretariat. Vi er en frivillig forening, som arbejder målrettet på at gøre en indsats i det aarhusianske lokalsamfund. Det gør vi igennem 40+ forskellige aktiviteter og med hjælp fra over 800 frivillige – og vi har vokseværk.

Vores aktiviteter spænder bredt fra ensomhed til genbrug. Røde Kors Aarhus’ mission er at kunne yde frivillig hjælp, hvor der er brug for det. Vi samarbejder med kommunen og andre foreninger i Aarhus om flere af vores aktiviteter. Vi tror på, at sammen kan vi hjælpe flere og hjælpe bedre.

Endelig støtter vi Røde Kors i Danmarks internationale arbejde i verdens brændpunkter. Det er primært økonomisk hjælp, men vores nørklere sender hvert år strik til katastroferamte områder i verden.

1876

Stiftet i 1876

Første lokalafdeling i Danmark

Demokratisk medlemsorganisation

1000+ medlemmer

Den daglige drift

Den daglige drift og udviklingen af Røde Kors Aarhus varetages af en demokratisk valgt bestyrelse. Bestyrelsen i Aarhus består af 10 bestyrelsesmedlemmer, som arbejder i udvalg. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. Det er kun medlemmer af Røde Kors Aarhus, som kan stemme til bestyrelsesvalg.

Røde Kors i Aarhus er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem på Røde Kors’ landsmøde. Landsmødet er det øverste beslutningsforum i Røde Kors. Det er bestyrelsens ansvar, at Aarhus afdelingen er repræsenteret, typisk med deltagelse af vores formand.

Udover bestyrelsen varetages det daglige arbejde af de enkelte aktivitetsledere. Desuden er der i Røde Kors i Aarhus ansat 4,5 årsværk.

Se personerne bag Røde Kors Aarhus

Indtægter

Afdelingens primære indtægter kommer fra vores syv genbrugsbutikker: Egå, Holme, Åbyhøj, Højbjerg, Tilst, Bazar Vest og Krydsfelt i Aarhus C. Derudover tilbyder vi førstehjælpskurser hver weekend, og vores samaritter kan bookes til diverse arrangementer. Endelig har vi en lille indtægt på medlemsskaber.

34% af vores årlige indtægt bliver overført til Røde Kors Landsforeningen. De resterende indtægter bliver brugt på vores arbejde med sårbare og socialt udsatte borgere i Aarhus.

Regnskab 2022 Download
Regnskab 2021 Download
Regnskab 2020 Download

Årsberetning

I januar måned samler Røde Kors Aarhus op på det forgangne år. Vi opsummerer vores arbejde og fokusområder i en årsberetning, som udkommer i starten af februar, ca. 3 uger før den årlige generalforsamling. Årsberetninger kan downloades og læses her.

Årsberetning 2023 Download
Årsberetning 2022 Download
Årsberetning 2021 Download
Årsberetning 2020 Download
Årsberetning 2019 Download

Røde Kors i DANMARK

Røde Kors Aarhus er én af Røde Kors i Danmarks mere end 200 lokalafdelinger. Røde Kors blev stiftet i 1863 og er som den eneste nødhjælpsorganisation skrevet ind i Geneve-konventionen. I 1876 blev Foreningen for Syge og Såredes Pleje oprettet i Danmark – foreningen skiftede navn til Dansk Røde Kors i 1917. Siden 2011 har vi heddet Røde Kors i Danmark. I dag er vi mere end 30.000 frivillige i Danmark, som arbejder på at gøre en forskel lokalt og internationalt.

Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisation, hvis strategiske drift varetages af en hovedbestyrelse. Færøsk Røde Kors, Grønlandsk Røde Kors og Ungdommens Røde Kors er selvstændige organisationer under Røde Kors i Danmark.