PERSONERNE BAG RØDE KORS AARHUS

Røde Kors Aarhus’ bestyrelse har 11 medlemmer. De varetager udviklingen af Røde Kors Aarhus og fastlægger en strategi for afdelingens arbejde. De skal sikre, at Røde Kors Aarhus lever op til vores mission om at yde frivillig hjælp, hvor der er behov for det.

Der er valg til bestyrelsen på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen

Lars Bundgaard
Konstitueret formand
Mogens Grøn
Næstformand
Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Ellen Madsen
Bestyrelsesmedlem
Aase Rhode
Bestyrelsesmedlem
Søren Torp Nielsen
Kasserer
Casper Bo Danø
Bestyrelsesmedlem
Ove Knudsen
Bestyrelsesmedlem
Inger Aarup
Bestyrelsesmedlem
Lone Kidmose
Bestyrelsesmedlem