PERSONERNE BAG RØDE KORS AARHUS

Røde Kors Aarhus’ bestyrelse har 9 medlemmer. De varetager udviklingen af Røde Kors Aarhus og fastlægger en strategi for afdelingens arbejde. De skal sikre, at Røde Kors Aarhus lever op til vores mission om at yde frivillig hjælp, hvor der er behov for det.

Der er valg til bestyrelsen på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen

Niels Højberg
Formand
Lars Bundgaard
Næstformand
Jane Kristensen
Næstformand
Søren Torp Nielsen
Kasserer
Ove Knudsen
Bestyrelsesmedlem
Ellen Madsen
Bestyrelsesmedlem
Aase Rhode
Bestyrelsesmedlem
Ole Steen Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Vibeke Jensen
Bestyrelsesmedlem
Thorkil Andersen
Bestyrelsesmedlem