AKTIVITETER I RØDE KORS AARHUS

Vores mission er at yde frivillig hjælp, hvor der er et behov. Derfor er vores afdeling hele tiden i udvikling, og for tiden har vi 45 forskellige aktiviteter. De fordeler sig på følgende områder:

Alle
Akut
Ensomhed
Flygtninge
Genbrug og indsamling
Hjemløshed
Netværk
Undervisning
Frivillighusene

Alle

Aarhus Vinterherberg Alle skal have adgang til et trygt og varmt sted at sove. Også selvom man er hjemløs  og ...
BackUp Backup skal være med til at give de anbragte unge en følelse af, at de ikke står alene.
Beredskab Beredskab er en akut aktivitet, som aktiveres ved behov. Det er et korps af frivillige, som står kl...
Besøgstjenesten Besøgstjenesten er et tilbud til borgere, der oplever ensomhed. Vi tilbyder en frivillig besøgsven,...
Cykeltjenesten Cykeltjenesten er et tilbud til ældre borgere, der gerne vil ud at have noget luft. Vi tilbyder en ...
Cykeltræning Cykeltræning er et tilbud til danskere med anden etnisk baggrund, der vil lære at cykle.
Det Sociale Komfur Det Sociale Komfur er et socialt netværk, hvor frivillige og deltagere samles i køkkenet.
Familienetværket Familienetværket er et tilbud om sociale aktiviteter til aarhusianske børnefamilier, der står i en ...
Fængselsbesøgstjenesten Som indsat har man engang  imellem  brug for at snakke om  det ,  der   sker ude...
Førstehjælpskurser Røde Kors Aarhus afholder færdselsrelateret førstehjælpskurser næsten hver weekend.
Førstehjælpskurser til erhverv Kan dine kollegaer førstehjælp? At kunne yde korrekt førstehjælp, hvis en nødsituation opstår, kan ...
Genbrug Røde Kors Aarhus har i mere end 30 år tilbudt billigt genbrugsguld til borgerne i Aarhus. Over åren...
God start på Livet En god start på livet tilbyder en frivillig forældrestøtte til gravide og småbørnsforældre i sårbar...
IHL I krige er der regler. Også selvom det ikke ser sådan ud. De er til for at beskytte dem, der ikke e...
Indsamling Røde Kors indsamlingen er Danmarks største humanitære husstandsindsamling og er organiseret af et i...
Kammesjukkerne Kammeratskab og hjerterum – sådan lyder opskriften på en god  aften  på Madsbjerg Plejehjem. ...
KickStart Kickstart er en besøgstjeneste for unge varetægtsfængslede og er et tilbud om støtte i en svær og f...
Kom Godt Videre De frivillige arrangerer hyggelige aktiviteter for kursisterne på Rehabiliteringshøjskolen, så oph...
Kom med! Tilbud om fælles gåture til borgere i lokalområdet i Gellerup.
KREAféen I KREAféen udfolder vi vores kreative evner med alt fra pensel til symaskine.
MFI Som frivillig Forældremyndighedsindehaver hjælper man et barn eller en ung, der er kommet til Danma...
Mindemakker Mindemakker er et tilbud til borgere i Aarhus, der er ramt af demens . Vi tilbyder en frivillig...
Nørklerne I Danmark er hjemmestrik noget man giver til sine børnebørn. Strik er noget, der skaber værdi for d...
Omsorgscenter PitStop PitStop er et omsorgscenter, der hjælper hjemløse og udsatte borgere i Aarhus med at genvinde fodfæ...
Oplevelsen Oplevelsen er et fysisk rum hos Røde Kors Aarhus, hvor elever kan opleve nogle af de situationer, s...
Pårørendestøtte Røde Kors Aarhus giver med Pårørendestøtte nærvær og tryghed til familier, der er sygdomsramte. ...
Primus Motor Primus Motor er en mentorordning, der har til formål at hjælpe løsladte fangere i overgangen fra fæ...
Qnet Qnet  er Røde Kors’ efterværnstilbud for kvinder, som har været udsat for vold i en nær relati...
Røde Kors Hus Midt Frivillighuset er Røde Kors Aarhus’ hovedkontor og samlingssted for frivillige og brugere af vores ...
Røde Kors Hus Vest I Røde Kors Huset finder du genbrug og netværk under samme tag. Huset tilbyder genbrugsguld, værks...
Samaritter Samaritterne er til stede ved store arrangementer, hvor mange mennesker er samlet og hvor der kan b...
Samværdighed Samværdighed er et tilbud til hospitalsindlagte borgere med en psykisk sygdom, der er tæt på udskri...
Skoletjenesten Skoletjeneste er et tilbud, der giver elever indblik i det, som Røde Kors og Røde Kors Aarhus beskæ...
SnakSammen SnakSammen er en digital besøgstjeneste, hvor borgere har mulighed for at få en god snak ...
Sundhedsklinikken Sundhedsklinikken er et tilbud om lægehjælp til personer uden opholdstilladelse i Danmark...
Vågetjenesten Vågetjenesten er en gruppe frivillige vågekoner og -mænd, som indgår i et værdifuldt samarbejde om ...
Værket Værket er et netværk for voksne, der oplever ensomhed. Her kan de mødes i trygge rammer og få snakk...
Vejvisere – Patientstøtterne Når man er syg, eller pårørende til en syg, kan det virke fuldstændig uoverskueligt at skulle finde...
Vintervenner Besøgstjenesten Vintervenner er et tilbud til psykisk udviklingshæmmede borgere på bofællesskabet...
Virkestedet Virkestedet er et socialt værksted med fokus på genanvendelse, reparation og upcycling.
Weekendcaféen Weekendcaféen er et tilbud om snak, hygge og sociale aktiviteter hver lørdag i ulige uger. ...