Om os

 

Om os

Røde Kors Aarhus

Røde Kors i Aarhus er centralt beliggende på Nørre Allé 32, hvor adressen både bliver brugt som samlingssted for aktiviteter og frivillige samt huser vores førstehjælpskurser. Vi er en frivillig organisation, som arbejder målrettet på at gøre en indsats i det aarhusianske lokalsamfund. Det gør vi igennem 33 forskellige aktiviteter og med hjælp fra 680+ frivillige - og vi har vokseværk.

Vores aktiviteter spænder bredt fra ensomhed til genbrug. Vores mission er at kunne yde frivillig hjælp, hvor der er brug for det. Senest har vi indgået et samarbejde med Aarhus Kommune om åbningen af et omsorgscenter og i 2017 samarbejdede vi med andre frivillige organisationer om at åbne Aarhus Vinterherberg.

Derudover støtter vi Røde Kors' internationale arbejde i verdens brændpunkter. Det er primært økonomisk hjælp, men vores Nørklere sender hvert år flere tons strik til udlandet.

Den daglige drift

Den daglige drift og udviklingen af Røde Kors Aarhus varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen i Aarhus består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. Det er kun medlemmer af Røde Kors Aarhus, som kan stemme til bestyrelsesvalg.

Røde Kors Aarhus er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem på Røde Kors' landsmøde. Landsmødet er det øverste beslutningsforum i Røde Kors. Det er bestyrelsens ansvar at Aarhus afdelingen er repræsenteret, typisk med deltagelse af vores formand.

Udover bestyrelsen varetages det daglige arbejde af de enkelte aktivitetsledere. Desuden er der i Røde Kors Huset i Aarhus ansat en sekretariatsleder, en kommunikations- og projektmedarbejder samt en kontoransat på deltid.

Indtægter

Vores primære indtægter kommer fra vores fem genbrugsbutikker: Egå, Holme, Aabyhøj, Højbjerg og Krydsfelt på Nørre Allé. Derudover udbyder vi førstehjælpskurser hver weekend og vores samaritter kan bookes til diverse arrangementer. Endelig har vi en lille indtægt på medlemskaber. 34% af vores årlige indtægt bliver overført til Røde Kors Landsforeningen. De resterende indtægter bliver brugt på de sociale aktiviteter i Aarhus samt afdelingens daglige drift (huslejer etc.).

Download 2020's regnskab

 

 

 

Røde Kors i Danmark

Røde Kors Aarhus er en af Røde Kors' mere end 200 lokalafdelinger i Danmark. Røde Kors blev stiftet i 1863 og er som den eneste nødhjælpsorganisation skrevet ind i Geneve-konventionen. I 1876 blev Foreningen af Syge og Såredes Pleje oprettet i Danmark - foreningen skiftede navn til Dansk Røde Kors i 1917. I dag er vi mere end 30.000 frivillige i Danmark, som arbejder på at gøre en forskel lokalt og internationalt.

Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisation, hvis daglige drift varetages af en hovedbestyrelse. Færøsk Røde Kors, Grønlandsk Røde Kors og Ungdommens Røde Kors er selvstændige organisationer under Røde Kors.