Om frivillighuset

Røde Kors Aarhus’ dejlige Frivillighus er beliggende på Nørre Allé i hjertet af Aarhus. Det er i Frivillighuset, at vores sociale aktiviteter mødes i netværk, til møder, sammenkomster og caféer. Huset bliver derfor flittigt brugt af både frivillige og brugere af vores aktiviteter.  

Frivillighuset fungerer også som Røde Kors Aarhus’ hovedkontor, hvor afdelingens lille sekretariat holder til. Sekretariatet har faste åbningstider, men Frivillighuset holder i princippet aldrig lukket. Det er åbent for frivillige hele døgnet – man skal bare have en adgangschip. 

Udover at være et samlingssted for frivillige i vores aktiviteter, så er Nørre Allé 32 også en aktivitet i sig selv. Til sekretariatet er der tilknyttet flere frivillige, som hjælper med den daglige drift og sørger for at huset fungerer optimalt for vores mange brugere. 

IT 

Vores IT-team hjælper vores frivillige og ansatte, når de har IT-problemer. Det kan være alt fra systemopdateringer til mails, der ikke virker. Derudover hjælper IT med opsætningen af Frivillighusets IT f.eks. interne computere, projektor og TV. Det er IT’s ansvar at teknikken i huset fungerer, så det er klar til brug ved møder osv. Vores frivillige i IT bliver tilkaldt ved behov, men de kigger typisk forbi hver uge. 

Handymand 

… eller kvinde. I Frivillighuset har vi et lille team af frivillige, som har hænderne skruet rigtigt på. De frivillige hjælper med at hænge ting op i huset, sørger for at skabene hænger sammen, lamperne lyser og køleskabet virker. Kort fortalt så er vores handyteam ansvarlig for, at vores frivillige ikke løber ind i uforudsete brugsproblemer, når de mødes i huset. Vores handyteam mødes ca. en gang i ugen, nogle gange oftere efter behov. 

Husteam 

Vores husteam hjælper med at gøre huset indbydende for vores frivillige og brugere. De står blandt andet for indretning, udsmykning og organisering. Derudover hjælper vores husteam ved arrangementer og events. De står også for det praktiske ved fællesmøder og kurser. Husteamet mødes ca. én gang hver uge, nogle gange oftere efter behov. 

Matcher 

Røde Kors i Aarhus modtager mange henvendelser fra borgere, der overvejer at blive frivillige. Det er vi enormt glade for. For at alle henvendelser bliver besvaret, og alle får den bedst mulige modtagelse, har vi et matcherteam. De frivillige matchere har til opgave at kontakte dem, som henvender sig med henblik på at få afklaret, hvilken aktivitet der passer til deres tid, interesse og ønsker. Vores matchere kommer ca. én gang hver uge, men behandler henvendelser løbende. 

Administration 

Frivillighuset i Aarhus har en lille gruppe af frivillige tilknyttet, som hjælper med det administrative arbejde i afdelingen. Denne gruppe af frivillige arbejder tæt sammen med ansatte og praktikanter om alt fra bogføring, research, indtastning af frivilligaftaler, projekter og meget mere. At være frivillig i administrationen er et alsidigt frivilligarbejde, hvor man ikke altid ved, hvad morgendagen bringer. Vores administrationsfrivillige er her typisk et par timer hver uge. 

Julehjælp

Hvert år når vi nærmer os juletiden, deler Røde Kors Aarhus julehjælp ud til udsatte familier i Aarhus. Julehjælps-teamet arbejder tæt sammen med kommunen for at hjælpen kan blive givet til de familier, der trænger mest.

Bliv frivillig i Frivillighuset i Aarhus 

Som Frivillig i Frivillighuset er det en fordel, hvis du kan lide at møde og snakke med mange forskellige mennesker. Frivillighuset er nemlig et samlingssted i afdelingen og her er ofte meget liv.  

Vi forventer, at du: 

  • Kan samarbejde og har lyst til at indgå i et fællesskab 
  • Gerne vil hjælpe andre 
  • Har kompetencer indenfor det område du er interesseret i 
  • Kan afse et par timer hver uge