Om Røde Kors Hus Midt

Røde Kors Aarhus’ dejlige hus er beliggende på Nørre Allé i hjertet af Aarhus. Det er i Røde Kors Hus Midt, at vores sociale indsatser mødes i netværk, sammenkomster, caféer og til møder. Huset bliver derfor flittigt brugt af både frivillige og brugere af vores indsatser.  

Røde Kors Hus Midt fungerer også som Røde Kors Aarhus’ hovedkontor, hvor afdelingens sekretariat holder til. Sekretariatet har faste åbningstider, men huset holder i princippet aldrig lukket. Det er åbent for frivillige hele døgnet – man skal blot have en adgangschip. 

Udover at være et samlingssted for frivillige i vores indsatser er Nørre Allé 32 også en aktivitet i sig selv. Til sekretariatet er der tilknyttet flere frivillige, som hjælper med den daglige drift og sørger for, at huset fungerer optimalt for vores mange brugere. 

IT 

Vores IT-team hjælper vores frivillige og ansatte, når der opstår IT-problemer. Det kan være alt fra systemopdateringer til mailfunktioner, der driller. Derudover hjælper teamet med opsætningen af husets IT i form af interne computere, projektorer og TV. Det er IT’s ansvar, at teknikken i huset fungerer, så det er klar til brug ved møder og så videre. Vores frivillige i IT bliver tilkaldt ved behov, men de kigger typisk forbi hver uge. 

Handyman

… eller kvinde. I Røde Kors Hus Midt har vi et lille team af frivillige, som har hænderne skruet rigtigt på. De frivillige hjælper med at hænge ting op i huset, sørger for at skabene hænger sammen, lamperne lyser og køleskabet virker. Kort fortalt er vores handyteam ansvarlige for, at vores frivillige ikke løber ind i uforudsete brugsproblemer, når de mødes i huset. 

Husteam 

Vores husteam hjælper med at gøre huset indbydende for frivillige og brugere. De står blandt andet for indretning, udsmykning og organisering. Derudover hjælper vores husteam ved arrangementer og events. De står også for det praktiske ved fællesmøder og kurser.

Matcher 

Røde Kors Aarhus modtager mange henvendelser fra borgere, der overvejer at blive frivillige. Det er vi enormt glade for. For at alle henvendelser bliver besvaret, og alle får den bedst mulige modtagelse, har vi et matcherteam. De frivillige matchere har til opgave at kontakte dem, som henvender sig med henblik på at få afklaret, hvilken aktivitet der passer til deres tid, interesse og ønsker. Vores matchere kommer ca. én gang hver uge, men behandler henvendelser løbende. 

Administration 

Huset på Nørre Allé i Aarhus har en lille gruppe frivillige tilknyttet, som hjælper med det administrative arbejde i afdelingen. Denne gruppe arbejder tæt sammen med ansatte og praktikanter om alt fra bogføring, research, indtastning af frivilligaftaler, projekter og meget mere. At være frivillig i administrationen er et alsidigt frivilligarbejde, hvor man ikke altid ved, hvad morgendagen bringer. Vores administrationsfrivillige er her typisk et par timer hver uge. 

Julehjælp

Hvert år når vi nærmer os juletiden, deler Røde Kors Aarhus julehjælp ud til udsatte familier i Aarhus. Julehjælpsteamet arbejder tæt sammen med kommunen, for at hjælpen kan blive givet til de familier, der trænger mest.

Bliv frivillig

Som Frivillig i Røde Kors Hus Midt er det en fordel, hvis du kan lide at møde og snakke med mange forskellige mennesker. Huset er nemlig et samlingssted i afdelingen, og her er ofte meget liv.  

Vi forventer, at du: 

  • kan samarbejde og har lyst til at indgå i et fællesskab. 
  • vil hjælpe andre. 
  • har kompetencer inden for det område, du er interesseret i. 
  • kan afse et par timer hver eller hver anden uge.