Om IHL

I krig og kærlighed gælder alle kneb. Sådan lyder et ordsprog, der ikke er sandt – I hvert fald ikke i forhold til den del, der omhandler krig. I krig gælder alle kneb nemlig ikke. Der er regler, konventioner og traktater, der siger, at man skal opføre sig menneskeligt, selvom man er i krig. De kaldes for ”krigens regler” eller ”International Humanitarian Law” på engelsk og gælder i hele verden. Det er disse regler, IHL vil udbrede kendskabet til. Røde Kors Aarhus tilbyder gratis og skræddersyet undervisning i krigens regler – både på dansk og engelsk. Både folkeskoler, gymnasier, højskoler, videregående uddannelser og foreninger kan få glæde af den. For at få mest muligt ud af forløbet anbefaler vi, at I sætter minimum to timer af. Vi kan, i samarbejde med underviseren, lave længere forløb, temadage og emneuger, så forløbet bliver integreret i undervisningen.

Krigens regler er skrevet ned i mange konventioner. Den mest kendte er Geneve-konventionen. Det er den, undervisningen vil tage afsæt i for at give viden om de konflikter og aktuelle problemstillinger, vi har i dag. Undervisningen kan blandt andet handle om følgende:

  • Flygtninge – Hvorfor flygter man fra krigszoner, når vi har regler, der burde beskytte civile?
  • Terrorisme – Hvordan lovgiver man mod terrorisme, og virker det?
  • Verdenskrige – Hvordan har 1.- og 2. verdenskrig udviklet krigens regler i dag?

IHL tilbyder:

  • viden om aktuelle problemstillinger i forhold til krige og konflikter.
  • skræddersyet undervisning i krigens regler.
  • samarbejde i processen om at integrere undervisningen.

Bliv frivillig

Som frivillig forventer vi, at du:

  • har interesse for formidling.
  • har interesse inden for området – det er en fordel, hvis du har viden om IHL, konflikter og konventioner.