Om Kickstart

Kickstart er et samarbejde mellem LB Forsikring og Røde Kors. Projektet er opstået på baggrund af et behov i Aarhus Arrest, hvor vi oplever, at unge varetægtsfængslede har brug for en kompetent støtteperson, kontinuitet og tillidsfulde relationer.  

Frivillige i indsatsen støtter unge kriminelle under og efter varetægtsfængsling. Den lange ventetid og uvished forbundet med varetægtsfængsling kan være særligt belastende for unge i alderen 17-25, som stadig er ved at definere sig selv. De har brug for støtte og rollemodeller, som kan hjælpe dem og vise vej til en stabil hverdag gennem uddannelse og gode netværk. 

Som frivillig er din fornemste opgave at være der for den unge i varetægt. Det betyder kontinuerlige besøg under varetægtsfængslingen og i fængslet, hvis den unge sendes til afsoning. Du deltager i retsmøder og sidder med som bisidder ved myndighedsmøder. Derudover motiverer du den unge til at bruge tiden væk fra samfundet konstruktivt – eksempelvis på uddannelse. Som støtteperson har du derfor mange kasketter på. Du agerer både medspiller, rollemodel, vejviser, sparringspartner og aktiv lytter.