Om Kickstart

Kickstart er et samarbejde mellem LB Forsikring og Røde Kors. Projektet er opstået på baggrund af et behov i Aarhus Arrest, hvor vi oplever, at unge varetægtsfængslede har brug for en kompetent støtteperson, kontinuitet og tillidsfulde relationer.  

I aktiviteten Kickstart støtter frivillige unge kriminelle under og efter varetægtsfængsling. Den lange ventetid og uvished forbundet med varetægtsfængsling er særligt hård for de unge mennesker i alderen 17-25, som stadig er ved at definere sig selv. De har brug for støtte og rollemodeller, som kan hjælpe dem og vise dem vejen til en stabil hverdag gennem uddannelse og gode netværk. 

Som frivillig er ens fornemmeste opgave at være der for den unge kriminelle i varetægt. Det betyder kontinuerlige besøg under varetægtsfængslingen og i fængslet, hvis den unge sendes til afsoning. Man deltager i retsmøder og sidder med som bisidder ved myndighedsmøder. Derudover er man en motiverende støtte til at bruge tiden væk fra samfundet konstruktivt f.eks. til uddannelse. Støttepersonen har derfor mange kasketter: medspiller, rollemodel, vejviser, sparringspartner og aktiv lytter.