Om Kom Godt Videre 

Kom Godt Videre er et samarbejde mellem Rehabiliteringshøjskolen, Ældresagen og Røde Kors Aarhus. Formålet med indsatsen er at øge kursisternes livskvalitet gennem sociale og kulturelle aktiviteter på højskolen.  

Det er et ønske fra kursisterne, at højskoleånden skal være mere fremtræden på Rehabiliteringshøjskolen. I dagstimerne deltager kursisterne i træning organiseret af skolen, men der mangler aktiviteter af højskolekarakter om aftenen. Derfor er Røde Kors Aarhus en del af projektet Kom Godt Videre, hvor frivillige planlægger og afholder arrangementer for derigennem at modvirke ensomhed, isolation og mistrivsel. Samtidig er arrangementerne med til at sikre socialt samvær samt at styrke netværk, handlekraft og håb blandt kursisterne.  

Kom Godt Videre er til stede på Rehabiliteringshøjskolen tirsdag aften og fredag eftermiddag. Samtidig tilbyder indsatsen en støtteperson, som efter endt ophold kan hjælpe med at sikre en tryg overgang til egen bolig. 

Bliv frivillig

Som frivillig i Kom Godt Videre er du positiv og imødekommende. Dit gode humør er med til at sikre, at kursisterne får en god oplevelse, når de deltager i arrangementerne. Du er med til at planlægge og afholde arrangementer, som du aktivt inddrager og støtter kursister i at deltage i. 

Vi ser gerne, at du kan afsætte minimum to aftener om måneden til det frivillige arbejde. 

Vi forventer, at du:

  • har mulighed for at være frivillig tirsdag aften og/eller fredag eftermiddag.  
  • er initiativrig og imødekommende. 
  • har lyst til at hjælpe mennesker med et spinkelt netværk til at få en indholdsrig hverdag.