Om Kom med!

Kom med! har fokus på at få borgere fra lokalområdet i Gellerup ud i naturen. Hver torsdag eftermiddag mødes en gruppe, primært mænd, til en gåtur i Hasle Bakker. Mændene kender ikke nødvendigvis hinanden i forvejen. Derfor er der grobund for at mødes på tværs af alder og nationalitet til samtaler, hygge, motion og grin.

Det er uforpligtende at deltage, og det kræver ikke tilmelding. Det er derfor ikke nødvendigvis de samme, der møder op hver gang.

Udover motion og frisk luft har indsatsen også fokus på socialt samvær. Alle er velkomne. Er man dårligt gående, bliver gruppens tempo sat efter, at alle kan følge med.

Gåturene starter og slutter ved Røde Kors Huset ved Bazar Vest og har en varighed på omkring to timer. Da kontinuitet er vigtigt, er planen, at aktiviteten som minimum fortsætter hver torsdag – samme tid, samme sted.

Kom med! er et samarbejde mellem Folkesundhed og Røde Kors Aarhus.

Bliv frivillig

Indsatsen har på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet andre frivillige end de frivillige koordinatorer.

Som frivillig med-koordinator fungerer du som guide og samtalefacilitator. Derudover er du med til at arrangere forskellige udendørsaktiviteter, eksempelvis bål.

Vi forventer, at du:

  • har mulighed for at deltage torsdage kl. 13-15.
  • er glad for udeliv.
  • er god til at tage initiativ.
  • har lyst til at mødes og snakke med forskellige mennesker.