Om Kom med!

Aktiviteten Kom med! har fokus på at få borgere fra lokalområdet i Gellerup ud i naturen. Hver torsdag eftermiddag mødes en gruppe, primært mænd, til en gåtur i Hasle Bakker. Mændene kender ikke nødvendigvis hinanden i forvejen. Derfor er der grobund for at mødes på tværs af alder og nationalitet til samtaler, hygge, motion og grin.

Deltagelse er uforpligtende og det kræver ikke tilmelding at deltage i gåturen. Det er derfor ikke nødvendigvis de samme borgere, der møder op hver gang.

Udover motion og frisk luft har aktiviteten Kom med! også fokus på inklusion og socialt samvær. Alle er velkomne, og er man dårligt gående bliver gruppens tempo sat efter, at alle skal kunne følge med.

Gåturene starter og slutter ved Røde Kors Huset ved Bazar Vest og har en varighed på ca. 2 timer. Da kontinuitet er vigtig, er planen, at aktiviteten som minimum fortsætter hver torsdag i hele 2022 – samme tid, samme sted.

Kom med! er et samarbejde mellem Folkesundhed og Røde Kors Aarhus.

Bliv frivillig

Aktiviteten Kom med! har på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet andre frivillige end de frivillige koordinatorer.

Som frivillig med-koordinator fungerer du som gå-guide og samtalefacilitator. Derudover er du med til at arrangere forskellige udendørsaktiviteter f.eks. bål.

Vi forventer at du:

  • Har mulighed for at gå ture torsdag kl. 13-15
  • Er glad for udeliv
  • Er god til at tage initiativ
  • Har lyst til at mødes og snakke med en masse mennesker