Om Primus Motor

Primus Motor er en mentorordning for løsladte fangere og har til formål at sikre indsatte fra Aarhus en god overgang fra fængsel til frihed. Mange løsladte har svært ved at navigere i et liv i friheden, med alt hvad det indebærer af bolig, job, fritidsliv og daglige gøremål. Undersøgelser viser, at to ud af tre indsatte i Danmark begår ny kriminalitet inden for 2 år efter løsladelsen*. Det skyldes ofte, at den løsladte har et svagt netværk, en dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet, problemer med helbredet, usikre boligforhold og ringe økonomi. 

Gennem Primus Motor får den indsatte tilknyttet en frivillig mentorofte mens der stadig er et par måneder tilbage af afsoningen. Den frivillige mentor støtter den løsladte i troen på sig selv og viljen til at klare en normal hverdag uden kriminalitet. Det er med til at øge livskvaliteten for den løsladte og mindske det kaos, det kan være at vende tilbage til et liv uden for murerne.  

Behovet for hjælp varierer fra person til person, og mentorens rolle defineres ud fra den løsladtes ønsker. Forløbet fortsætter cirka op til et år efter løsladelsen for at sikre, at den løsladte er kommet godt videre.

 

Bliv frivillig mentor

Har du lyst til at blive frivillig mentor, er det afgørende, at du har en god portion livserfaring og menneskeligt overskud. Din rolle indebærer som regel at hjælpe den løsladte med jobmuligheder, boligsøgning og nye fællesskaber. Vi klæder dig på med kurser og sparring, og det er vigtigt, at du er afklaret med, at opgaven som mentor ikke kun drejer sig om at være frivillig i en kort periode, men at forløbet kan vare op til 1,5 år. 

Derudover forventer vi, at du: 

  • Er 25 år eller derover 
  • Har tre til fem timer i ugen, hvor du gerne vil gøre en forskel 
  • Er robust og har ben i næsen 
  • Er åben og god til menneskelige relationer 

For at blive mentor skal du godkendes af kriminalforsorgen og kunne fremvise en ren børneattest.