Om MFI

Mange af de børn og unge, der kommer til Danmark for at søge asyl, kommer alene. Det kan være svært at skulle stå på egne ben i et fremmed land, specielt når man ikke kan sproget og ikke har et netværk. Mange af de unge oplever til tider at føle sig ensomme og utrygge.

Røde Kors Aarhus arbejder på at hjælpe de børn, der står alene i et fremmed land. De unge flygtninge får tilknyttet en frivillig MFI, der hjælper dem med at forstå deres rettigheder, udvide deres netværk og opbygge et liv i Danmark. 

Forældremyndighedsindehaveren er jævnligt sammen med den unge for at give omsorg og vejledning. Sammen lægger de en plan for fremtiden og den frivillige støtter den unge i at opnå sine mål. Den frivillige bliver klædt på til opgaven og har mulighed for sparring løbende. 

De unge er typisk anbragt på et bosted med uddannet pædagogisk personale. Formelt slutter hvervet som MFI, når den unge er fyldt 18 år og dermed er myndig, men mange fortsætter relationen efterfølgende.

Bliv frivillig  

Som frivillig forældremyndighedsindehaver bliver du tilknyttet et barn, der er kommet til Danmark uden sine forældre for at søge asyl. Dine opgaver bliver blandt andet at deltage i møder ved kommunen, skoler eller bosteder sammen med den unge og agere støtte i andre situationer, hvor barnet har brug for hjælp. Som forældremyndighedsindehaver til et barn er det vigtigt, at man er anerkendende, lyttende og overholder sine aftaler. 

Derudover forventer vi, at du: 

  • er minimum 30 år gammel. 
  • har tid og overskud til at være frivillig. 
  • er tålmodig og forstående. 
  • er indforstået med det ansvar, der følger med hvervet som forældemyndighedsindehaver.