Om Qnet

Mange kvinder udsættes hvert år for partnervold. Gennem en mentorordning eller cafétilbud tilbyder Qnet Aarhus derfor støtte til kvinder, der har været udsat for fysisk, psykisk og/eller økonomisk vold. 

Mentorrelationen er som udgangspunkt 1-årig, hvor mentor og mentee mødes ca. 3-4 gange om måneden. De mødes ofte ude eller privat, hvis begge partner ønsker det. Mentor fungerer som en lyttende og upartisk støtte i en svær tid. Mentor er ikke rådgivende, men relationen er i stedet baseret på et ligeværdigt møde mellem to kvinder, hvor mentee kan tale frit og få plads til at bearbejde sine erfaringer med vold.  

Qnet afholder derudover café 1-2 gange månedligt på Aarhus Krisecenter. Cafeen er et netværkstilbud, hvor både kvinder som er og har været bosat på krisecentret samt andre voldsramte kvinder, som henvender sig til Qnet kan deltageCaféerne har til hensigt at skabe et frirum for kvinderne, hvor der for et par timer er fokus på hyggeligt samvær og fællesskab med kvinder i lignende situation og projektets frivillige. 
Der er etableret et samarbejde med Spilopperne hos Ungdommens Røde Kors, som laver aktiviteter for børnene i caféens tidsrum

Bliv frivillig

Som frivillig i Qnet har du mulighed for at blive enten mentor eller tage del i café-tilbuddet – eller begge dele.
Du vil blive en del af en dynamisk frivilliggruppe, som mødes jævnligt med fokus på at støtte hinanden i aktivitetens opgaver. Du vil også blive tilbudt relevante kurser, deltagelse i temadage samt supervision. 
Du skal som frivillig i Qnet kunne afsætte gennemsnitligt 2 timer om ugen. 

Som frivillig forventes det, at du  

  • Kan indgå i en relation med en kvinde og hendes barn/børn med et åbent sind 
  • Har lyst til at hjælpe andre mennesker og har overskuddet og tiden til det