Om Qnet

Mange kvinder udsættes hvert år for partnervold. Gennem en mentorordning eller cafétilbud tilbyder Qnet Aarhus derfor støtte til kvinder, der har været udsat for fysisk, psykisk og/eller økonomisk vold. 

Mentorrelationen er som udgangspunkt 1-årig, hvor mentor og mentee mødes ca. 2-3 gange om måneden. De mødes ofte ude eller privat, hvis begge partner ønsker det. Mentor fungerer som en lyttende og upartisk støtte i en svær tid. Mentor er ikke rådgivende, men relationen er i stedet baseret på et ligeværdigt møde mellem to kvinder, hvor mentee kan tale frit og få plads til at bearbejde sine erfaringer med vold.  

Mentorordningen suppleres med netværksaktiviteter, også kaldet Qcafé i Aarhus, faciliteret af de frivillige. Her er der mulighed for at kvinderne (med deres eventuelle børn) mødes på tværs af de enkelte mentorforløb. Qcaféen kan også anvendes af kvinder (og deres eventuelle børn), som ikke har et behov eller ønske om at være i mentorforløb. I Qcaféen indgår ofte fællesspisning og har som udgangspunkt en social funktion, men kan også blot være et pusterum for kvinder og børn. Qcaféen kan også have oplysende eller debatskabende karakter. Qcaféen planlægges i samråd med de deltagende kvinder og børn, men det vil typisk være de frivillige, som står for organiseringen.

Bliv frivillig

Som frivillig i Qnet har du mulighed for at blive enten mentor eller tage del i café-tilbuddet – eller begge dele.
Du vil blive en del af en dynamisk frivilliggruppe, som mødes jævnligt med fokus på at støtte hinanden i aktivitetens opgaver. Du vil også blive tilbudt relevante kurser, deltagelse i temadage samt supervision. 
Du skal som frivillig i Qnet kunne afsætte gennemsnitligt 2 timer om ugen. 

Som frivillig forventes det, at du  

  • Kan indgå i en relation med en kvinde og hendes barn/børn med et åbent sind 
  • Har lyst til at hjælpe andre mennesker og har overskuddet og tiden til det