Om Qnet

Mange kvinder udsættes hvert år for partnervold. Gennem en mentorordning eller et cafétilbud tilbyder Qnet Aarhus derfor støtte til kvinder, der har været udsat for fysisk, psykisk og/eller økonomisk vold. 

Mentorrelationen varer som udgangspunkt et år, hvor mentor og mentee mødes omkring to til tre gange om måneden. De mødes ofte ude eller privat, hvis begge parter ønsker det. Mentoren fungerer som en lyttende og upartisk støtte i en svær tid. Hun er ikke rådgivende. Relationen er i stedet baseret på et ligeværdigt møde mellem to kvinder, hvor mentee kan tale frit og få plads til at bearbejde sine erfaringer med vold.  

Mentorordningen suppleres med netværksaktiviteter, også kaldet Qcafé i Aarhus, som er faciliteret af frivillige. Her er der mulighed for at kvinderne (og deres børn) mødes på tværs af de enkelte mentorforløb. Qcaféen kan også anvendes af kvinder, som ikke har et behov eller ønske om at være i et mentorforløb. I Qcaféen indgår der ofte fællesspisning, og den har som udgangspunkt en social funktion. Den kan også blot være et pusterum for kvinder og børn. Qcaféen planlægges i samråd med de deltagende kvinder og børn, men det vil typisk være de frivillige, som står for organiseringen.

Bliv frivillig

Som frivillig i Qnet har du mulighed for at blive enten mentor, tage del i café-tilbuddet eller begge dele.

Du bliver en del af en dynamisk frivilliggruppe, som mødes jævnligt med fokus på at støtte hinanden i aktivitetens opgaver. Du bliver tilbudt relevante kurser, deltagelse i temadage og supervision.

Du skal gennemsnitligt afsætte to timer om ugen. 

Som frivillig forventes det, at du:  

  • kan indgå i en relation med en kvinde og hendes børn med et åbent sind. 
  • har lyst til at hjælpe andre mennesker og har overskuddet og tiden til det.