Om Vågetjenesten

Hensigten med Vågetjenesten er at tilbyde tryghed og omsorgsfuldt nærvær ved at være til stede hos det døende menneske i den sidste tid. Vågerne udviser en stilfærdig og opmærksom indlevelse med stor lydhørhed over for den døendes behov for menneskelig støtte og kontakt. De medvirker til at skabe tryghed, omsorg, ro og trøst til både den døende og de pårørende.  

Den døende har vågernes fulde bevågenhedog deres opmærksomhed retter sig mod de forskelligheder, som døende hver for sig udviserVågerne møder med et åbent sind i forhold til de varierende livssyn, der karakteriserer døende. De har selv et afklaret forhold til at møde døende i den sidste tid, og med erkendelsen af en livssituation, som ikke står til at ændre siggiver de plads til de følelser, som trænger sig på for det menneske, de møder.  

Vågerne fremstår afdæmpet med respekt for alvoren og måske sorgen ved situationen. De tilpasser kommunikationen, så den imødekommer ønsket om stilhed eller samtale – og medvirker gerne til at opnå fred og håb gennem religiøse handlinger som bøn, sang eller højtlæsning.   

Vågerne vil kunne være til stede hos den døende, uanset om der er pårørende eller plejepersonale samtidigt. De vil indgå i et konstruktivt samspil med det professionelle plejepersonale, men deltager ikke i den personlige pleje, som det faglige personale udfører.  

Pårørende vil også trygt kunne forlade den døende med visheden om, at vågerne omhyggeligt varetager omsorgen under deres fravær.   

Bliv frivillig

Du kan også blive en del af Røde Kors Vågetjenesten. Som våger skal du være opmærksom på din egen rolle i situationen. Du skal udstråle imødekommenhed og hjælpsomhed; bruge alle dine sanser til at aflæse den døendes behov og ønsker. Samtidig skal du have respekt for både den døendes og de pårørendes personlige grænser for såvel følelsesmæssig som fysisk kontakt.  

 Som frivillig forventes det, at du: 

  • Indgår i vågevagter af 3 timers varighed mellem kl. 08.00 – 03.00
  • Deltager i minimum 3-4 vagter/år
  • Overholder tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold
  • Er selvstændig, så du vil kunne være alene med den døende
  • Er ansvarsbevidst, mødestabil og samarbejdsorienteret