Om Vågetjenesten

Vågetjenesten tilbyder tryghed og omsorgsfuldt nærvær ved at være til stede hos døende mennesker i den sidste tid. Vågerne udviser en stilfærdig og opmærksom indlevelse med stor lydhørhed over for den døendes behov for menneskelig støtte og kontakt. De medvirker til at skabe tryghed, omsorg, ro og trøst til både den døende og de pårørende.  

Den døende har vågernes fulde bevågenhed og opmærksomhed. Vågerne møder op med et åbent sind i forhold til de varierende livssyn, der karakteriserer de døende. De har selv et afklaret forhold til at møde de døende i den sidste tid. Med erkendelsen af en livssituation, som ikke står til at ændre siggiver de plads til de følelser, som trænger sig på hos det menneske, de møder.  

Vågerne fremstår afdæmpede. De har respekt for alvoren og en mulig sorg ved situationen. De tilpasser kommunikationen, så den imødekommer ønsket om enten stilhed eller samtale. Hvis ønsket fra den døende er en sang, højtlæsning eller andet, går vågerne også det imøde.

Vores vågere kan være til stede hos den døende, uanset om der er pårørende eller plejepersonale samtidigt. De vil indgå i et konstruktivt samspil med det professionelle plejepersonale, men deltager ikke i den personlige pleje, som det faglige personale udfører.  

Pårørende vil også trygt kunne forlade den døende med visheden om, at vågerne omhyggeligt varetager omsorgen under deres fravær.   

Bliv frivillig

Som våger er du opmærksom på din egen rolle i situationen. Du udstråler imødekommenhed og hjælpsomhed. Du bruger dine sanser til at aflæse den døendes behov og ønsker. Samtidig har du respekt for både den døendes og de pårørendes personlige grænser.

 Som frivillig forventer vi, at du: 

  • indgår i vågevagter af tre timers varighed mellem kl. 8 og 3.
  • deltager i mindst fire vagter om året.
  • overholder tavshedspligt.
  • er selvstændig, så du kan være alene med den døende.
  • er ansvarsbevidst, mødestabil og samarbejdsorienteret.