Koordinator for månedlige arrangementer på Rehabiliteringshøjskolen søges