Førstehjælp grundkursus (7 timer)

Førstehjælp ved hjertestop

På førstehjælpskurset lærer dig de helt grundlæggende principper, så du kan reagere, når en alvorlig ulykke opstår.

Du lærer hvordan du skal opføre dig på et ulykkessted såvel i hjemmet eller som i trafikken. Ligeledes opnår du kompetencer i hvordan du skal vurdere om de tilskadekomnes tilstand er kritisk.

Med kun en lille indsats, kan du redde et andet menneskes liv.

På kurset lærer du også genoplivning trin for trin ved hjertestop, og derefter at bruge en hjertestarter. Hurtig genoplivning med hjerte-lunge-redning er sammen med stød fra en hjertestarter (AED) er de behandlingsformer, der har størst betydning for, at en person overlever et hjertestop.

Derudover lærer du:

  • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning
  • Stabilt sideleje
  • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
  • Psykisk førstehjælp
  • Førstehjælp ved symptomer på astma
  • Førstehjælp ved kramper
  • Førstehjælp ved lavt blodsukker (diabetes)
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger

Kurset varer 7 timer. Der udstedes bevis som er godkendt at Dansk Førstehjælp.

Kurset er IKKE godkendt til kørekort.

torsdag
 d. 26. oktober 2023
Kl. 09:00-16:00
Nørre Allé 32
8000 Aarhus C
Anne Teilmann Johansen
Instruktør
PRIS
600 kr. DKK
Spørgsmål til event?
aarhus.fh@rodekors.dk