“Det giver en god følelse at hjælpe andre”

28. maj 2020

Hvorfor er du medlem af Røde Kors Aarhus? Det spørgsmål stillede vi to af vores nuværende medlemmer, og svaret fra dem begge var tydeligt – fordi man kan hjælpe udsatte mennesker i en sårbar situation.

”Jeg er medlem og har været det i mange år, fordi jeg synes, at det er en fantastisk organisation”.

Sådan siger Tove om det at være medlem af Røde Kors Aarhus. Tove har været medlem i mange år, og er det blandt andet, fordi hun kan være med til at hjælpe andre mennesker. Tove er med til at støtte Røde Kors’ arbejde, men det helt specielle ved at Tove er medlem er dog, at hun også er med til at støtte op om Røde Kors Aarhus’ specifikke arbejde. Når man tilmelder sig som medlem, bliver man automatisk tilknyttet sin lokale Røde Kors-afdeling, og dermed er man med til at hjælpe de mennesker i ens lokalområde, der benytter sig af Røde Kors’ tilbud.

Som medlem af Røde Kors Aarhus er man derfor også med til at sikre vores 38 lokale aktiviteter, der dækker over alt fra genbrugsbutikker til familienetværket og vågetjenesten. Et andet medlem, Malte, nævner netop det at kunne hjælpe lokalt som en afgørende faktor for, hvorfor han er medlem.

”Jeg har valgt, at jeg også gerne vil være medlem af mit lokalområde. For når man er medlem af Røde Kors Aarhus, så går en del af pengene til lokalafdelingen og bliver derfor brugt på projekter som fx hjemløse og svage i Aarhus Kommune”.

For Malte vægter det at hjælpe udsatte i hans lokalområde altså højt, og det gør ham rigtig glad at vide, at han er med til at hjælpe andre. Men han nævner også vigtigheden af at være medlem af en organisation med en god struktur, hvor det er muligt for de enkelte lokalafdelinger at have medbestemmelse over, hvordan der skal hjælpes i netop lokalområdet. Det kan man i Røde Kors og derfor er det ifølge Malte ”en rigtig god organisation at være medlem af”.

Som medlem kan du altså være med til at støtte op om vores arbejde i Røde Kors Aarhus og dermed være med til at hjælpe nogle af de mest udsatte og sårbare borgere i Aarhus Kommune. Et medlemskab giver desuden stemmeret til vores årlige generalforsamling, og du kan dermed være med til at bestemme, i hvilken retning Røde Kors Aarhus skal udvikle sig i fremtiden. Et personligt medlemskab koster 175 kr. om året, mens hele husstanden kan tilmelde sig for 260 kr. om året.

Har du lyst til at være medlem, så kan du tilmelde dig her 👇