Generalforsamling i Røde Kors Aarhus 2023

15. februar 2023

Traditionen tro indkalder vi igen i år til generalforsamling i Røde Kors Aarhus. I år afholdes generalforsamlingen onsdag d. 8. marts fra kl. 19 til ca. 21:30 i Frivillighuset på Nørre Allé 32.  

Til generalforsamlingen vil vi gennemgå året, der gik. Vi vil også tale om planerne for 2023 i Røde Kors Aarhus. 

På dette års generalforsamling skal der vælges en ny formand til afdelingen. En enig bestyrelse indstiller Niels Højberg, tidligere stadsdirektør i Aarhus Kommune. Du har selvfølgelig mulighed for at møde ham til generalforsamlingen. 

Dagsorden: 

Dagsorden i henhold til vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning og afdelingens virksomhed 

3. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse 

4. Afdelingens planer for de kommende år 

5. Indkomne forslag

6. Valg af: 

       a. Formand 

       b. Medlemmer af bestyrelsen 

       c. Suppleanter 

       d. Revisor(er) og revisorsuppleant(er) 

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil National Chef i Røde Kors Marie-Louise Gotholdt holde et oplæg om nogle af de store udfordringer, vi ser ind i på landsplan. Hun vil fortælle om, hvordan Røde Kors’ nationale arbejde spiller ind i udfordringerne og hvilke samarbejder, det kommer til at kræve på tværs af civilsamfundet og det offentlige.  

Til generalforsamlingen byder vi på champagne og kagetapas. Af hensyn til indkøb bedes du tilmelde dig senest d. 1. marts til aarhus.tilmelding@rodekors.dk. 

Forslag til dagsorden kan sendes til samme mail. De skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Vi glæder os til at se dig til en god aften i frivillighedens tegn. 

 

Læs årsberetning 2022 her