“Her tør vi at åbne op for de svære ting”

21. januar 2021

Josefina og Frank meldte sig til Værket af samme årsag: de følte sig ensomme. Værket er et netværk for voksne, som oplever ensomhed. Her kan man snakke om de svære ting, og om de følelser, som fylder i hverdagen. 

Røde Kors Aarhus ønsker at tage hånd om ensomheden og sætte fokus på mental sundhed2017 blev Værket derfor oprettet. Værket er et fællesskab for voksne i alderen 30-60 år, der oplever ensomhed. Her kan de mødes i trygge rammer og erfaringsudveksle, socialisere, og få snakket om de følelser, som fylder i hverdagen.  

Man kan godt føle sig ensom blandt andre
Ensomhed kan ramme alle. Alle samfundslag. Alle aldre. Ensomhed er en selvoplevet følelse, som ikke kan ses – og mange føler sig ensomme, selvom de har mennesker omkring sig. 
Josefina er 49 år, og hun har været med i Værket siden starten af 2019. Frank har været en del af netværksgruppen i cirka et halvt år. Josefina og Frank meldte sig begge til gruppen af samme grund: de følte sig ensomme.  
“Ensomhed i samfundet er et af de emner, som vi har talt om i Værket. Det er jo et tabu, og et emne som man ikke lige snakker om med sin omgangskreds”, siger Frank. 
Denne situation kan Josefina godt genkende. Hun fortæller: 
“Man kan godt føle sig ensom blandt andre. Selvom man har venner og børn, som vi jo har, så kan man godt gå alt for meget alene rundt”
Omdrejningspunktet for Værket er netop at bringe mennesker sammen og styrke dem i at skabe et stærkt og varigt lokalt, socialt netværk, hvor de kan være sammen om gode fælles oplevelser.

Her er plads til alle
En netværksgruppe består af 10-12 deltagere, som mødes hver torsdag i Frivillighuset på Nørre Allé. Der er tilknyttet 3-4 frivillige, som sørger for kaffe, te og snacks – og trygge rammer. De frivillige arrangerer forskellige øvelser og aktiviteter, som blandt andet skal give deltagerne redskaber til at håndtere ensomheden. 
“De aktiviteter, som vi laver, er meget blandede. Ved nogle af aktiviteterne får vi virkelig snakket om nogle dybe ting, og andre aftener er mere løsslupne. Det er rigtig dejligt, at der er den afveksling i aktiviteterne. Vi ved aldrig, hvad vi bliver sat til, når vi møder op”, forklarer Frank. 
Værket er der plads til alle, og her kan man tale om alle slags emner – også de svære. 
Josefina forklarer, at gruppen er meget forskellige, men at de alle har det samme problem – og det er på den måde, at de når hinanden. 
“Nu har jeg jo været med i et halvt år, og hver torsdag glæder jeg mig til at komme her! 
Vi er blevet virkelig trygge ved hinanden, og her tør vi at åbne op for de svære ting. Det er rigtig dejligt at kunne have den der dybe samtale – det er jo i virkeligheden den, vi alle savner”, afslutter Frank.