Meget mere fællesskab

27. februar 2020

Meget mere fællesskab var nøgleordene i formand Knud Aarups beretning ved Røde Kors Aarhus generalforsamling onsdag d. 26. februar.

Generalforsamlingen var præget af god stemning – og netop fællesskab iblandt deltagerne. Også året 2019 har budt på meget mere fællesskab, fortalte Knud Aarup i sin beretning. Afdelingen har oprettet 9 nye fællesskaber bl.a. en weekendcafe og et juleaftenstilbud. Og for første gang afholdt afdelingen fælles sommerfest for alle frivillige.

 Menneske til menneske kontakt

Aktivitetsleder for Primus Motor Henrik Andersen hejste flaget i forhold til, at civilsamfundsorganisationer hele tiden skal drøfte hvilke opgaver, de vil gå ind i – og hvilke de ikke vil. Det, som Røde Kors er rigtig god til, som offentlige myndigheder ikke kan i lige så stor udstrækning, er den essentielle ”menneske til menneske” kontakt, hvor mennesker møder hinanden i øjenhøjde og skaber helt særlige fællesskaber.

At hjælpe mennesker i Aarhus er det vigtigste

Antallet af medlemmer i afdelingen har overordnet i de seneste mange år været stagnerende. Med­lemstallet er vigtigt særligt i form af afdelingens mulighed for indflydelse i bl.a. Røde Kors. Del­tagerne drøftede om andre typer af medlemskaber måske kan få flere til at melde sig ind. Næstformand Lars Bundgaard anerkendte det stagnerende medlemstal men glædede sig samtidig over, at afdelingen oplever en markant stigende vækst af frivillige. De frivillige sikrer tilbud til borgere i Aarhus – og at yde hjælp til mennesker i Aarhus er vigtigere end antallet af medlemmer.