Nyt partnerskab skal sikre en vej ud af hjemløshed

02. maj 2023

Vi er stolte af at være med i partnerskabet ”En vej ud af hjemløshed”.

Sammen med vores 24 samarbejdspartnere vil vi arbejde for at Aarhus’ 507 hjemløse borgere får en god og tryg vej ud af hjemløshed. Derfor vil partnerskabet blandt andet have fokus på at sikre flere billige boliger, at skabe gode overgange til hverdagen i egen bolig og at åbne døre til Aarhus’ mange fællesskaber.

Vores ambition er at hjælpe alle uanset om behovet er et lille skub til en start eller håndholdt hjælp for at tage skridtet ind i egen bolig. Vi sætter nemlig mennesket i centrum og reagerer på de behov, drømme og ønsker, den enkelte har. På den måde sikre vi en tryg overgang til en god hverdag i egen bolig.

Partnerskabet arbejder med at bane en vej ud af hjemløshed ved at:

Sætte mennesket i centrum

Aarhusianere i hjemløshed er lige så forskellige som alle andre. Det samme er deres ønsker, drømme og behov. Vi skal ikke definere, hvad der er det gode liv eller den rigtige bolig. Vi vil være nysgerrige og finde gode løsninger sammen med den enkelte.

Sætte tempo på Housing First

Sammen kan vi hjælpe flere til en hverdag i egen bolig, hurtigere – så hvorfor ikke gøre det? Vi vil sætte tempo på Housing First og gøre vejen ud af hjemløshed kort og tryg. Når vi møder udsatte aarhusianere fx på gaden, på væresteder eller på forsorgshjem er vi proaktive, hurtige og koordinerende. Vi sætter ind med sociale indsatser, beskæftigelsesindsatser og andre tilbud, der kan motivere den enkelte og skabe tillid og tryghed.

Skabe gode overgange

Aarhusianere i hjemløshed skal opleve, at de får indsatser og tilbud, der hænger sammen – uanset hvem de er, og hvor vi møder dem. Det gælder særligt i ivergangen fra et liv i hjemløshed til et liv i egen bolig. Vi vil skabe tætte og tillidsfulde relationer, og vi vil tage ansvaret for at koordinere tilbud, så den enkelte kan bruge energien på at finde sig til rette. Med andre ord: Vi vil være dem, man kan regne med.

Sikre rammerne for en god hverdag

Fire vægge skaber ikke et hjem. Vi vil åbne døre for til indsatser og fællesskaber, som giver indhold i hverdagen og noget at stå op til om morgenen. Fællesskaber, der modvirker ensomhed og understøtter den enkeltes drømme og håb for fremtiden. Det kan være i nabolaget, på en arbejdsplads eller en uddannelse, i foreningslivet eller hos civilsamfundsaktører.

Være nysgerrige på nye veje

Der skal være en vej ud af hjemløshed for alle. Men det er ikke sikkert, at vi kender alle veje i dag. Vi vil have blik for hinandens tilbud, styrker og kompetencer. Vi vil dele viden og erfaringer. Og vi vil være nysgerrige på nye veje og samarbejdsrelationer, som kan skabe en bedre hverdag for de aarhusianere, vi er fælles om.

 

Vores samarbejdspartnere i ”En vej ud af hjemløshed” er:

 • Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune
 • SAND Østjylland – De hjemløses Landsorganisation
 • Hjem til Alle Alliancen
 • Kirkens Korshær Aarhus
 • Kirkens Korshærs Forsorgstilbud Aarhus
 • Røde Kors Aarhus
 • Blå Kors Egåhus
 • BL Danmarks Almene Boliger | Kreds 5
 • Kofoeds Skole Aarhus
 • SIND Aarhus-Samsø
 • Lind Foundation
 • Baglandet Aarhus
 • Skraldecaféen
 • KFUMs Sociale Arbejde
 • Reden Aarhus / KFUKs Sociale Arbejde
 • Fairhuset / KFUM og KFUM i Danmark
 • Café Parasollen / KFUMs Sociale Arbejde
 • Den Sociale Retshjælps Fond
 • Det Grønlandske Hus
 • Fundamentet
 • Foreningen Gadeliv
 • Liva Rehab Midtjylland
 • Det Blå Sted Aarhus
 • Hjemløs i Aarhus/Det Rullende Hjerterum
 • FGU Aarhus