Røde Kors Aarhus – Altid til stede med De Røde Samtalebænke

12. maj 2021

Alt for mange mennesker føler sig ikke som en del af samfundet. De savner omsorg og kontakt til andre mennesker. I Røde Kors Aarhus mener vi, at ingen skal føle sig uønsket alene. Derfor vil vi hjælpe mennesker til at opsøge lokale fællesskaber og skabe relationer for derigennem at bryde ensomheden. Ensomhed kan ramme alle. Både unge og ældre.  

Hos Røde Kors Aarhus er vi fuld gang med at planlægge De Røde Samtalebænke, som er en landsdækkende Røde Kors kampagne, der sætter fokus på ensomhed. Idéen er, at der bliver sat to bænke ud i byrummet i Aarhus, som skal opfordre til en uforpligtende samtale. Der er udvalgt to forskellige steder i Aarhus, hvor bænkene skal stå i uge 21 og 22, hvor kampagnen forløber. Derudover har vi kontaktet forskellige lokale ildsjæle, som lægger vejen forbi samtalebænkene. 

Bænkene starter deres turné i uge 21, hvor de kommer til at stå i Aarhus C ved Den Grønne Ambassade. Bænkene bliver den første dag indviet af borgmester Jacob Bundsgaardder synes, at ensomhed er en udfordring i en ung by som Aarhus. 

”Ensomhed er en stigende udfordring i samfundet, og det rammer alle aldersgrupper, ikke mindst blandt de unge. I en by som Aarhus, der tiltrækker mange unge, er det derfor et alvorligt problem, vi alle må forholde os til.  Jeg er rigtig glad for at kunne støtte ved at deltage i kampagnen ‘De Røde Samtalebænke’”, udtaler borgmester Jacob Bundsgaard. 

Samtalebænkene skal også være med til at vise, at Røde Kors stadig er til stede i lokalsamfundet og hjælper der, hvor der er behov for det. 

“Røde Kors slogan er “Altid til stede”. Corona-pandemien har vist os at det er vigtigere end nogensinde at vore mere end 900 frivillige er stede for syge, ensomme og udsatte i Aarhus. Nu er vi også til stede på de røde bænke i perioden fra d. 25. maj til d. 4. juni, hvor vi gerne vil fortælle om vort arbejde og gerne have en dialog om, hvordan vi hjælper endnu bedre og får endnu flere til at engagere sig”, fortæller formand for Røde Kors Aarhus, Lars Bundgaard, som skal stå i selskab med borgmesteren. 

Foredragsholder og manden bag SNAK-spillet, Frederik Svinth kommer også forbi på åbningsdagen, hvor han sammen med Lasse Godtfredson, forperson for Ungdommens Røde Kors Aarhus, skal skabe gode samtaler med borgere i Aarhus. 

De efterfølgende dage vil flere medlemmer af Aarhus-afdelingens bestyrelse, samt Ungdommens Røde Kors Aarhus være til stede og snakke med borgerne. I løbet af uge 21 lægger Jon Daniel Edlund, som er kendt fra Den Store Bagedyst 2018, og rådmand for Børn og Unge Thomas Medom også vejen forbi De Røde Samtalebænke. Rådmanden fortæller blandt andet, at alle skal have muligheden for at være en del af et fællesskab. 

”Vi har et fælles ansvar for at bekæmpe ensomhed i Danmark. Både som politiker, rådmand for Børn og Unge og borger bliver jeg berørt over de alt for mange danskere, som føler sig ensomme. Problemet er stigende, ikke mindst blandt de unge. I centrum for det gode liv som både barn, ung og voksen er sunde fællesskaber og positive relationer, hvor man som menneske føler sig set, hørt og anerkendt. Det er i fællesskaber vi vokser, får selvværd og tro på eget liv og muligheder. Som politiker og rådmand er jeg dybt optaget af, at vi har et samfund med ligeværd, hvor alle har mulighed for at tage del i fællesskabet og bliver grebet, hvis de vakler.   

Men vi har også et ansvar for hinanden som medmennesker, som borgere i civilsamfundet. Røde Kors’ Røde Samtalebænke minder os om, at vi alle kan gøre en forskel ved vores blotte tilstedeværelse. At vi ved at sætte os på bænken, række hånden ud og tage en snak med en fremmede, kan være med til at bryde ensomhed og isolation. Du kan gøre en forskel”. 

I uge 22 bliver bænkene flyttet ud til Bazar Vest i Brabrand, hvor Aarhus-afdelingen lige har åbnet en stor genbrugsbutik, som deler lokaler med vores nye netværkshus. Her kommer der igen til at være personer fra bestyrelsen, og de vil få selskab af Byrådsmedlem og førstehjælpsinstruktør hos Røde Kors Aarhus, Mahad Yussuf og rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz.  

Vi i Røde Kors Aarhus glæder os til at være med til at skabe en masse samtaler i byen og sammen bekæmpe ensomheden