Røde Kors Aarhus har fået ny formand

21. marts 2023

Den 8. marts blev Niels Højberg, tidligere stadsdirektør i Aarhus Kommune, valgt til formand i Røde Kors Aarhus. Niels Højberg overtager posten efter Knud Aarup, som fremadrettet vil fokusere på sit arbejde i Røde Kors’ hovedbestyrelse.

Hvert år inviterer Røde Kors Aarhus til generalforsamling, men det er ikke hvert år, at afdelingen skal vælge en ny formand. Derfor var dette års generalforsamling noget lidt udover det sædvanlige. Over 50 mennesker var mødt op til kage, champagne og valg af både bestyrelsesformand og medlemmer.

Inden generalforsamlingen pegede en enig bestyrelse på Niels Højberg, tidligere stadsdirektør i Aarhus Kommune, som ny formand for afdelingen. Til generalforsamlingen blev deres valg bakket op af de fremmødte medlemmer, der med applaus bød Niels velkommen i foreningen. Således kommer Niels Højberg til at stå i spidsen for Røde Kors Aarhus de kommende år.

”Jeg er glad og ydmyg over for den mulighed, jeg nu har fået for at kunne understøtte det virkeligt vigtige arbejde gennem Røde Kors Aarhus, og jeg er også sikker på, at betydningen af den frivillige indsats bliver endnu vigtigere de kommende år, hvor vi kommer til at have svært ved at rekruttere medarbejdere til velfærdsstatens opgaver, fordi arbejdsstyrken skrumper og behovene stiger,” siger Niels Højberg.

Topledererfaring og foreningsliv

Niels Højberg træder ind i Røde Kors Aarhus’ bestyrelse med topledererfaring fra både kommunalt, regionalt og statsligt plan. Han har blandt andet arbejdet 13 år som Stadsdirektør i Aarhus Kommune, en stilling han fratrådte i 2022. I dag er Niels Højberg ledelsesekspert og rådgiver ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Foreningslivet er ikke ukendt for Niels Højberg, som blandt andet sidder i bestyrelsen for Fredens hus, en forening og et kraftcenter for tro og dialog, men også bestrider andre formands- og bestyrelsesposter.  Det er dog første gang, at han er en del af Røde Kors. Derfor ser han frem til at lære foreningen bedre at kende i løbet af de kommende måneder, så der er basis for, sammen med resten af bestyrelsen, at lægge en solid og realistisk strategi for Røde Kors Aarhus’ udvikling de næste mange år.

Frivillig hjælp gør en forskel

Røde Kors Aarhus er en frivillig forening, som hver dag yder hjælp og støtte til de borgere i Aarhus Kommune, som har det svært. Foreningens mission er at kunne yde frivillig hjælp, når behovet opstår. Det gør foreningen med hjælp fra mere end 850 frivillige, som fordeler sig på 46 forskellige tilbud og aktiviteter.

Foreningens tilbud spænder bredt fra netværk til akut hjælp. Fælles er, at de frivillige i indsatserne møder medmennesker i øjenhøjde. Røde Kors Aarhus’ frivillige er der nemlig ikke for at løse udfordringerne, men for at yde støtte, omsorg og skabe tryghed. Røde Kors Aarhus yder hjælp til selvhjælp og lægger øre samt hjerte til.

”De frivillige spiller en meget stor rolle for, at det danske velfærdssamfund kan fungere. Især på områder, hvor det etablerede system kan have svært ved at nå ud til mennesker med særlige behov, har de frivillige en særlig vigtig funktion med at kunne være til stede og give hjælp,” siger Niels Højberg.