Røde Kors Aarhus indkalder til generalforsamling 2022

01. februar 2022

Traditionen tro inviterer Røde Kors Aarhus til generalforsamling i februar, hvor året 2021 gennemgås og vi ser nærmere på, hvad vi har af planer for det kommende år.

Vi byder frivillige og medlemmer i afdelingen på kaffe, kage og godt selskab d. 28. februar kl. 19. Dette års generalforsamling afholdes i Røde Kors Huset, Edwin Rahrs vej 32P, 8220 Brabrand, hvor vi glæder os til at vise dig vores nye lokaler. Der er gode parkeringsmuligheder lige foran døren.

Du kan allerede nu læse årsberetningen 2021. Den finder du ved at følge linket nedenfor.

Indkomne forslag er velkomne. De skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Afdelingens planer for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Revisor
 7. Eventuelt

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest d. 23. februar. Både indkomne forslag og tilmelding sker til mamad@rodekors.dk

Vi glæder os til at se dig til en aften i frivillighedens tegn.

Generalforsamling 2021

Læs årsberetningen 2021