Røde Kors Aarhus indkalder til generalforsamling

31. januar 2024

Det er den tid på året… generalforsamlingstid!

I Røde Kors Aarhus er vores generalforsamling en festdag, hvor vi inviterer vores medlemmer og frivillige til at høre om året der er gået og vi fortæller om vores planer for fremtiden.

I år afholdes generalforsamlingen onsdag d. 21. februar kl. 19 i Frivillighuset på Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning og afdelingens virksomhed
  3. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
  4. afdelingens planer for de kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af
  • medlemmer til bestyrelsen
  • Suppleanter
  • Revisor(er) og revisorsuppleant(er)

7. evt.

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen inviterer vi til foredrag med Signe Yde-Andersen, som er Chef for den Internationale Operation, Dansk Røde Kors. Signe har arbejdet for Røde Kors i 12 år, hvor hun har været ansvarlig for Røde Kors engagement i kriser, konflikter og sårbare kontekster.

Signe har tidligere været ansat i FN og Folkekirkens Nødhjælp og har af flere omgange været udsendt til Afrika og Mellemamerika – senest fra 2015-2018 som regional chef for Dansk Røde Kors’ Afrika indsats med arbejdsplads i Addis Ababa i Etiopien.

I sit oplæg vil Signe fortælle om Dansk Røde Kors internationale engagement i aktuelle kriser og konflikter som Gaza, Ukraine, Sahel, Sudan og Yemen samt Myanmar. Fokus vil være på de store humanitære behov og Dansk Røde Kors’ indsats og bidrag i partnerskab med lokale Røde Kors og Røde Halvmåneselskaber.

Til generalforsamlingen byder vi på softice, kage og bobler. Af hensyn til indkøb bedes du tilmelde dig senest d. 15. februar. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til aarhus.tilmelding@rodekors.dk.

Forslag til dagsorden kan sendes til samme mail. De skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se dig.

Vel mødt til generalforsamling.

Læs årsberetningen 2023