Skal du være tovholder for Samværdighed?

04. marts 2022

Røde Kors Aarhus, Bedre Psykiatri og SIND tilbyder en deltidsstilling på 10 timer om ugen til dig, der har erfaring med at arbejde med mennesker, som har en psykisk sygdom eller sårbarhed. Vi vægter også, at du har erfaring i at arbejde med- og engagere frivillige.   

Ca. hver tredje dansker rammes af psykisk sygdom i løbet livet.  

Ofte oplever mennesker med en psykiatrisk diagnose at stå udenfor fællesskabet. Vi ønsker derfor at etablere en besøgstjeneste, ved navn Samværdighed, i Aarhus, hvor vi matcher frivillige og deltagere med henblik på at opbygge trygge, gensidigt inspirerende og givende én-til-én relationer. 

Samværdighed handler om at være sammen med et andet menneske med respekt og i øjenhøjde. Det kan være en samtale over en kop kaffe, en gåtur eller en tur i biografen. Det vigtige er blot at være sammen og udvikle en rar relation – helt frivilligt. 

Vi leder efter en tovholder til at hjælpe med opstarten af Samværdighed og få aktiviteten solidt forankret i Røde Kors Aarhus. Sammen med de frivillige ledere får du ansvaret for at etablere og stabilisere besøgstjenesten såvel i afdelingen som hos de frivillige og vores samarbejdspartnere. 

Samværdighed drives i et samarbejde mellem SIND, Bedre Psykiatri og Røde Kors i Aarhus. Pt. er der etableret et tilbud på en psykiatrisk afdeling på AUH. Fokus i den aktuelle stilling vil primært være at etablere tilbud på bosteder i Aarhus. 

 

Dine arbejdsopgaver 

I samarbejde med bestyrelseskontaktpersoner og frivillige aktivitetsledere, arbejder du med og har ansvaret for; 

 • Udarbejde procedurer for Samværdighed, der sikrer forankring og bæredygtighed 
 • Sprede viden om tilbuddet til relevante samarbejdspartnere på bosteder og i Aarhus Kommune 
 • Indgå samarbejdsaftaler med bosteder for psykisk sårbare i Aarhus  
 • Rekruttering og screening af frivillige  
 • Afholdelse af informationsmøder med potentielle frivillige 
 • Forankring af besøgstjenesten hos frivillig aktivitetsledere og øvrige frivillige 
 • Indlede samarbejder med relevante organisationer og andre samarbejdspartnere 
 • Udarbejdelse af informationsmateriale
 • Ansvarlig for at der sidst på forløbet udarbejdes en kvalitativ virkningsevaluering med fokus på anbefalinger  
 • På baggrund af evaluering, beskrive model for besøgstjeneste for psykisk sårbare i Aarhus. 

 

Din profil 

 • Uddannelse på min. professionsbachelorniveau  
 • Erfaring med rekruttering af frivillige 
 • Erfaring i at arbejde med motivation og pleje af frivillige  
 • Erfaring i at arbejde med psykisk syge og sårbare 
 • Kendskab til Aarhus kommunes indsatser i.f.t. psykisk syge og sårbare. Er du allerede ansat i Aarhus kommune vil det være et ekstra plus 
 • Stærke kommunikationskompetencer
 • Viden om evaluering på det sociale område er ligeledes en fordel
 • Empati, udadvendthed og stærk i at skabe relationer – kendetegner dig 

 

Vi tilbyder 

Du bliver ansat af Røde Kors Aarhus på Røde Kors overenskomst. Stillingen er på 10 timer om ugen og tidsbegrænset i 12 måneder fra startdato. Start hurtigst muligt. 

Din arbejdsplads vil være i Røde Kors Huset i Nørre Allé 8000 Aarhus C. 

 

Interesseret?  

Søg stillingen gennem rodekors.dk eller link:  

https://drk.easycruit.com/vacancy/2894939/175675?iso=dk 

 

Frist for ansøgning er den 29. marts 2022.  

Vi holder ansættelsessamtale d. 4. april 2022 om eftermiddagen. Tiltrædelse sker hurtigst muligt derefter.  

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Janne Wennerstrøm på telefon 24 87 24 47.