Førstehjælp

 

Førstehjælp

førstehjælpskursus kørekort Århus

Vi udbyder førstehjælpskurser i hjertet af Aarhus. Al vores undervisning foregår i vores egne lyse lokaler på Nørre Allé, hvor det er let at komme til med både letbane og bus. Vi tilbyder kurser i færdselsrelateret førstehjælp til kørekort hver uge.

Red liv med et førstehjælpskursus

Et førstehjælpskursus er din sikkerhed for at du kan yde korrekt og livreddende hjælp, hvis der opstår en nødsituation. Selvom det er svært at gøre noget forkert i en liv og død situation kan det hjælpe dig til en større selvsikkerhed at have styr på, hvordan du skal reagere ved f.eks. et hjertestop. Din reaktion kan være med til, at der bliver ydet livgivende førstehjælp i de kritiske minutter inden professionel hjælp kan nå frem. Det er i det tidsrum du kan redde folk fra at dø eller få varige mén.

Interessen for at lære førstehjælp er heldigvis stigende. Samtidig er det blevet lovpligtigt at have et færdselsrelateret førstehjælpskursus når der tages kørekort, hvilket er med til at gøre vores veje mere sikre at færdes på. Førstehjælp til kørekort dækker over alt fra genoplivning til sikkerhed på ulykkesstedet. Vi er derfor af den overbevisning, at alle der færdes på de danske veje kan have gavn af at lære færdselsrelateret førstehjælp.

Tag dit førstehjælpskursus i hjertet af Aarhus

Røde Kors Aarhus tilbyder førstehjælpskurser med specialuddannede instruktører. Du kan vælge det kursus der passer til dig og dine behov. Vi har endda mulighed for at skræddersy undervisningen, hvis du kan samle et hold, samt tilbyde et 12 timers førstehjælpskursus. Et hold består typisk af 14-16 kursister og varer normalt 8 timer. Vores undervisning finder sted i weekenderne så alle har mulighed for at deltage. Derudover tilbyder vi som noget nyt et kursus fordelt på to hverdagsaftener.

Når du køber dit førstehjælpskursus ved Røde Kors Aarhus, så hjælper du på flere niveauer. Du lærer at redde liv samtidig med at al overskuddet fra kurset går til vores hjælpearbejde i det Aarhusianske lokalsamfund og i verdens brændpunkter.

Vi udbyder følgende førstehjælpskurser i Aarhus

Færdselsrelateret førstehjælpskursus til kørekort

Kurset har en varighed på 8 timer og bliver afholdt i vores lokaler på Nørre Allé 32, Aarhus C. 

  • På vores førstehjælpskursus til bilister lærer du at:
  • Genoplive et menneske, der ikke trækker vejret
  • Bruge en hjertestarter
  • Yde førstehjælp til typiske skader f.eks. i forbindelse med trafikulykker, blødninger eller forbrændinger
  • Standse en ulykke og forhindre, at flere kommer til skade
  • vurdere om de tilskadekomnes tilstand er kritisk, og derfor har behov for hjælp
  • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted
  • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker, herunder knoglebrud, nakke-/rygskader og blødninger.

Book dit førstehjælpskursus i Aarhus her

 

For nærmere information, kontakt:

Kursusleder Hans Kurt Petersen

Telefon: 8622 9559 – 2925 6078

hkp-drk-aarhus@mail.tele.dk