Om Førstehjælpskurser

Et førstehjælpskursus er din sikkerhed for, at du kan yde korrekt og livreddende førstehjælp, hvis der opstår en nødsituation. Det kan være med til at du bliver mindre tøvende og mere handlekraftig. Ved et hjertestop kan din reaktion være med til, at der bliver ydet livreddende førstehjælp i de kritiske minutter inden professionel hjælp når frem. Det er i det tidsrum, du kan redde folk fra at dø eller få varige mén.

Interessen for at lære førstehjælp er stigende. Samtidig er det blevet lovpligtigt at have et færdselsrelateret førstehjælpskursus, når man tager kørekort.

Tag dit førstehjælpskursus i hjertet af Aarhus

Røde Kors Aarhus’ førstehjælpskurser afholdes af specialuddannede instruktører, der hjælper dig med at blive klædt på til hverdagen, hvis en krise opstår. Vi tilbyder primært førstehjælp til kørekort, men det er altid muligt at kontakte os, hvis du ikke kan finde det, du søger.

Vi har mulighed for at skræddersy undervisningen efter ønsker og behov, hvis du kan samle et hold. Et hold består af 14-16 kursister og varer 4-12 timer. Vores planlagte førstehjælpskurser finder sted i weekenderne, så alle har mulighed for at deltage.

Når du køber et førstehjælpskursus ved os, hjælper du på flere niveauer. Du lærer at redde liv, samtidig med at overskuddet fra kurset er afgørende for Aarhus-afdelingens arbejde med sårbare borgere i kommunen.

Se kommende førstehjælpskurser

4000 danskere rammes hvert år af hjertestop

500.000 ulykker i hjemmet kræver hvert år et besøg på skadestuen

20.000 danskere kommer til skade i trafikken hvert år

Hvad er førstehjælp?

Førstehjælp er den hjælp, du kan give ved pludselig sygdom eller ulykke, inden patienten får professionel behandling. Der skelnes imellem tre slags førstehjælp: almindelig, livreddende og psykisk.

Almindelig førstehjælp er behandling af ikke-livstruende skader og tilstande. Det kan for eksempel være behandling af små snitsår, hudafskrabninger og det at lægge is på et brud. Almindelig førstehjælp er generelt den hjælp, vi alle yder i det daglige. Udover behandling af småskrammer inkluderer almindelig førstehjælp også psykisk førstehjælp til ikke-tilskadekomne personer på et ulykkessted.

Livreddende førstehjælp er den hjælp, der ydes med det samme og uden tøven for at redde livet på den tilskadekomne person. Det kan være hjerte-lunge-redning, hvis personen ikke trækker vejret. Det kan også bestå i at stoppe kraftige blødninger, at yde hjælp i forbindelse med en blodprop, at gøre brug af brandslukker og andre funktioner, der er nødvendige i en nødsituation, samt at fjerne personer fra en farlig situation.

Psykisk førstehjælp går hånd i hånd med fysisk førstehjælp. Man kan ikke yde fysisk førstehjælp uden også at give psykisk førstehjælp. Det handler om at skabe tryghed og ro på ulykkesstedet, både for tilskadekomne og andre involverede. Det gør man blandt andet ved at lytte, fortælle og være tilstede.

Førstehjælp i Danmark

Hvert år udsteder Dansk Førstehjælpsråd ca. 230.000 kursusbeviser i Danmark.

5.400 danskere får hvert år hjertestop uden for et hospital. De har kun 16% chance for at overleve. Chancen for at overleve afhænger af den førstehjælp, andre borgere kan give. For hvert minut, den ramte ikke får hjælp, falder chancen for overlevelse med 10%. Det er derfor livsvigtigt, at der bliver ringet 1-1-2 og påbegyndt hjerte-lunge-redning i løbet af de første minutter.

I Danmark er vi heldigvis interesserede i at hjælpe. Faktisk kan ca. 65% af den danske befolkning træde til og yde korrekt livreddende førstehjælp. Det tal skal endnu højere op. Jo flere der kan førstehjælp, des tryggere kan vi føle os.

Hvordan giver man førstehjælp?

Førstehjælp er situationsbestemt. Det er derfor vigtigt at huske på, at det ikke kun handler om liv eller død i den værst tænkelige situation. Det handler også om at lindre smerte, lytte og være til stede.

Inden du går i gang med at yde førstehjælp, er det vigtigt, at du ringer 1-1-2. Skal du yde førstehjælp ved en ulykke, er det desuden vigtigt, at du orienterer dig efter førstehjælpens fire hovedpunkter.

1

Skab sikkerhed

Ulykker kræver en hurtig og effektiv indsats for at mindske konsekvenserne af hvad der er sket. Det er din opgave at sørge for at ulykken ikke bliver værre. Derfor er det vigtigt, at du ikke udsætter dig selv for fare, når du hjælper. Sørg for at orientere dig inden du begynder at hjælpe venner, familie eller nødstedte.

Egen sikkerhed: Når man er under pres, glemmer man ofte sin egen sikkerhed. Det er afgørende, at du først sikrer dig selv, så du ikke selv kommer til skade. Vær opmærksom på at trafikulykker, brande og drukneulykker ikke er uden risiko for den, der forsøger at hjælpe.

Ulykken standses: For at skabe sikkerhed skal ulykkesstedet sikres. Trafikken skal standses, motoren i bilen slukkes, elektriciteten skal afbrydes osv. alt afhængigt af ulykken. Såfremt ulykken ikke kan standses eller bringes under kontrol, kan det være nødvendigt at foretage en nødflytning af den tilskadekomne.

2

Vurdér personen

Når du har sikret dine omgivelser, skal du vurdere hvilken form for førstehjælp, den tilskadekomne har brug for. Begynd med at undersøge om personen er ved bevidsthed. Det gøres ved at tale højt og tydeligt. Svarer vedkommende ikke, kan du ruske let i personens skuldre. Er personen bevidstløs, vil han ligge slapt hen. Det er altid livsfarligt at være bevidstløs. Benyt førstehjælpens ABC til at sikre frie luftveje, vejrtrækning og blodcirkulation.

A: Airway (luftvej)
B: Breathing (vejrtrækning)
C: Circulation (blodkredsløb)

Det er vigtigt, at man undersøger den tilskadekomne i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje har betydning for vejrtrækningen, som har betydning for blodcirkulationen.

Find ud af om den tilskadekomne trækker vejret ved at lægge personen på ryggen, bøj hans hoved bagover og løft hans underkæbe. Læg dit øre helt tæt ved hans næse eller mund, så du både kan se, føle og lytte, om han er i live og trækker vejret. Trækker personen ikke vejret, skal du give hjerte-lunge-redning efter du har ringet 1-1-2!

Trækker den tilskadekomne vejret, skal du tjekke om huden er bleg, kold og fugtigt, hvilket ofte er et tegn på blodkredsløbsproblemer. Hvis bevidstheden er påvirket, kan det også være et tegn på påvirket blodcirkulation.

3

Tilkald hjælp

Hvis ikke du, eller andre, allerede har ringet 1-1-2, skal du gøre det nu! Fortæl, hvor ulykken er sket, hvad der er sket, hvor mange der er kommet til skade, og hvor du ringer fra. Ring altid efter hjælp inden du påbegynder førstehjælp, medmindre du har behov for at ringe fra en nødtelefon på motorvejen.

Det er vigtigt at vurdere, hvilken hjælp der er behov for. Afhængigt af situationen og skaden kan behovet for akuthjælp variere.

4

Giv førstehjælp

Førstehjælp er al den hjælp, der gives til den syge eller tilskadekomne inden personen kan komme i professionel behandling. Det er vigtigt, at du taler og samarbejder med den syge eller tilskadekomne, samtidig med at du beroliger og støtter.

Hvis den tilskadekomne har puls og trækker vejret, skal du sikre frie luftveje ved at anbringe ham i aflåst sideleje. Aflåst sideleje benyttes når du er nødt til at forlade en person, der trækker vejret normalt, eller når det er mest hensigtsmæssigt at lejre personen på siden f.eks. ved opkastning, ansigtslæsioner eller lignende. Aflåst sideleje kaldes også stabilt sideleje.

Nu kan du fokusere på psykisk førstehjælp, som indgår i alle situationer hvor der ydes fysisk førstehjælp. Psykisk førstehjælp handler om at skabe en tryg og beroligende situation for den tilskadekomne.

Hvor længe gælder et førstehjælpsbevis?

Et kursusbevis er gyldigt i to år, men du må gerne yde førstehjælp, selvom du  ikke har et bevis.

Vi anbefaler, at du  tager et førstehjælpskursus og vedligeholder din viden med repetitionskurser, så førstehjælpen altid er frisk i hukommelsen. Hvert femte år kommer der nye retningslinjer, så ved at vedligeholde dit førstehjælpsbevis, sikrer du dig den nyeste viden, både i forhold til teori og praksis.