Førstehjælp

Red liv med et førstehjælpskursus

Et førstehjælpskursus er din sikkerhed for, at du kan yde korrekt og livreddende hjælp, hvis der opstår en nødsituation. Selvom det er svært at gøre noget forkert i en liv eller død situation, kan et førstehjælpskursus hjælpe dig til en større selvsikkerhed, at have styr på, hvordan du skal reagere ved f.eks. et hjertestop, hvor hjertemassage og kunstigt åndedræt kan være altafgørende. Din reaktion kan være med til, at der bliver ydet livgivende førstehjælp i de kritiske minutter inden professionel hjælp kan nå frem. Det er i det tidsrum, du kan redde folk fra at dø eller få varige mén.

Interessen for at lære førstehjælp er heldigvis stigende. Samtidig er det blevet lovpligtigt at have et færdselsrelateret førstehjælpskursus, når der tages kørekort, hvilket er med til at gøre vores veje mere sikre at færdes på. Førstehjælp til kørekort dækker over alt fra genoplivning til sikkerhed på ulykkesstedet. Vi er derfor af den overbevisning, at alle, der færdes på de danske veje, kan have gavn af at lære færdselsrelateret førstehjælp eller få en førstehjælpsopdatering.

Tag dit førstehjælpskursus i hjertet af Aarhus

Røde Kors Aarhus tilbyder førstehjælpskurser med specialuddannede instruktører, der hjælper dig med at blive klædt på til hverdagen, hvis krisen opstår. Du kan vælge det kursus, der passer til dig og dine behov. Vi har endda mulighed for at skræddersy undervisningen, hvis du kan samle et hold, samt tilbyde et 12 timers førstehjælpskursus. Et hold består typisk af 14-16 kursister og varer normalt 8 timer. Vores undervisning finder sted i weekenderne, så alle har mulighed for at deltage. Derudover tilbyder vi som noget nyt et kursus fordelt på to hverdagsaftener.

Når du køber dit førstehjælpskursus ved Røde Kors Aarhus, så hjælper du på flere niveauer. Du lærer at redde liv samtidig med, at al overskuddet fra kurset går til vores hjælpearbejde i det aarhusianske lokalsamfund og i verdens brændpunkter. Så hvis du ikke føler dig sikker i din førstehjælpsviden, vil vi gerne hjælpe dig med at lære førstehjælp eller give dig en opdatering indenfor området.

Vi udbyder følgende førstehjælpskurser i Aarhus

Færdselsrelateret førstehjælpskursus til kørekort

Førstehjælpskurset har en varighed på 8 timer og bliver afholdt i vores lokaler på Nørre Allé 32, Aarhus C. 

 • På vores førstehjælpskursus til bilister lærer du at:
 • Genoplive et menneske, der ikke trækker vejret
 • Bruge en hjertestarter
 • Yde førstehjælp til typiske skader f.eks. i forbindelse med kørsel, blødninger eller forbrændinger
 • Førstehjælp i forbindelse med at standse en ulykke og forhindre, at flere kommer til skade
 • Vurdere om de tilskadekomnes tilstand er kritisk og derfor har behov for førstehjælp
 • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted
 • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker, herunder knoglebrud, nakke-/rygskader og blødninger.

Book dit førstehjælpskursus i Aarhus her

Kontakt:

Aktivitetsleder

Pernille Gylling

aarhus.forstehjaelp@rodekors.dk

Spørgsmål og svar om førstehjælp

Hvorfor skal man lære førstehjælp?

Førstehjælpskursus Århus
Hvert år falder 3.500 danskere om med et hjertestop uden for et hospital*. Uden førstehjælp overlever kun en lille procentdel. Det at kunne yde korrekt førstehjælp i de første kritiske minutter kan være forskellen i mellem liv og død. Ved et hjertestop falder chancen for overlevelse med 10% for hvert minut der går inden livreddende førstehjælp gives. Det er derfor vigtigt at du, efter lovkrav, kan tage ansvar og effektivt kan yde den obligatoriske førstehjælp. Din reaktion i en nødsituation er derfor altafgørende for personens overlevelse.

Vi mener at alle kan og bør lære førstehjælp. Derfor arbejder Røde Kors for, at alle voksne danskere skal kunne yde kvalificeret førstehjælp når sygdom eller ulykke indtræffer.

Hvordan giver man førstehjælp?

Førstehjælp er situationsbestemt. Det er derfor vigtigt at huske på at førstehjælp ikke kun handler om liv eller død i den værst tænkelige situation, men at det også er at lindre smerte, lytte og være til stede. Medmenneskeliglighed, støtte og omsorg er en vigtig del af den samlede førstehjælp. Alt fra hverdagsskader til slagtilfælde kan opstå akut og derfor er et førstehjælpskursus med til at forebygge usikkerhed i situationerne. 

Inden du går i gang med at yde førstehjælp er det vigtigt at du ringer 112. Skal du yde førstehjælp ved en ulykke (trafik, el, brandslukning, genoplivning etc.), er det desuden vigtigt at du orienterer dig efter førstehjælpens fire hovedpunkter.

1: Skab sikkerhed

Ulykker kræver en hurtig og effektiv indsats for at mindske konsekvenserne af hvad der er sket. Det er din opgave at sørge for at ulykken ikke bliver værre, derfor er det vigtigt at du ikke udsætter dig selv for fare når du hjælper. Det er altid farligt at opholde sig på et sted, hvor der er sket en ulykke. Sørg for at orientere dig inden du begynder at hjælpe venner, familie eller nødstedte. 

Det vigtigste er: 

 • Egen sikkerhed: Når man er under pres glemmer man ofte sin egen sikkerhed. Det er afgørende, at du først sikrer dig selv, så du ikke selv kommer til skade. Vær opmærksom på at trafikulykker, brande og drukneulykker ikke er uden risiko for den der forsøger at hjælpe.
 • At ulykken standses: For at skabe sikkerhed skal ulykkesstedet sikres. Trafikken skal standses, motoren i bilen skal slukkes, elektriciteten skal afbrydes etc. alt afhængigt af ulykken. Såfremt ulykken ikke kan standses eller bringes under kontrol kan det være nødvendigt at foretage en nødflytning af den tilskadekomne. 

2: Vurdér personen

Når du har sikret dine omgivelser skal du vurdere hvilken form for førstehjælp den tilskadekomne har brug for. Begynd med at undersøge om personen er ved bevidsthed. Det gøres ved at tale højt og tydeligt. Svarer vedkommende ikke kan du ruske let i hans skuldre. Er personen bevidstløs vil han ligge slapt hen. Det er altid livsfarligt at være bevidstløs. Benyt førstehjælpens ABC til at sikre frie luftveje, vejrtrækning og blodcirkulation.

A: Airway (luftvej)
B: Breathing (vejrtrækning)
C: Circulation (blodkredsløb)

Det er vigtigt, at man undersøger den tilskadekomne i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje har betydning for vejrtrækningen, som har betydning for blodcirkulationen.

Find ud af om den tilskadekomne trækker vejret ved at lægge personen på ryggen, bøj hans hoved bagover og løft hans underkæbe. Læg dit øre helt tæt ved hans næse eller mund, så du både kan se, føle og lytte, om han er i live og trækker vejret. Trækker personen ikke vejret skal du give Hjerte-Lunge-Redning!

Trækker den tilskadekomne vejret, skal du tjekke om huden er bleg, kold og fugtigt, hvilket ofte er et tegn på blodkredsløbsproblemer. Hvis bevidstheden er påvirket, kan det også være et tegn på påvirket blodcirkulation

3: Tilkald hjælp

Hvis ikke du eller andre allerede har ringet 112, skal du gøre det nu! Fortæl, hvor ulykken er sket, hvad der er sket, hvor mange der er kommet til skade, og hvor du ringer fra. Ring altid efter hjælp inden du påbegynder førstehjælp medmindre du har behov for at ringe fra en nødtelefon på motorvejen.

Det er vigtigt at vurdere, hvilken hjælp der er behov for. Afhængigt at situationen og skaden kan behovet for akuthjælp variere.

4: Giv Førstehjælp

Førstehjælp er al den hjælp, der gives til den syge eller tilskadekomne. Det er vigtigt at du samarbejder med den syge eller tilskadekomne samtidig med at du beroliger og støtter.

Hvis den tilskadekomne har puls og trækker vejret, skal du sikre frie luftveje ved at anbringe ham i aflåst sideleje. Aflåst sideleje benyttes når du er nødt til at forlade en person, der trækker vejret normalt eller når det er mest hensigtsmæssigt at lejre personen på siden f.eks. ved opkastning, ansigtslæsioner eller lignende. Aflåst sideleje kaldes også stabilt sideleje.

Nu kan du fokusere på psykisk førstehjælp, som indgår i alle situationer hvor der ydes fysisk førstehjælp. Psykisk førstehjælp handler om at skabe en tryg og beroligende situation for den tilskadekomne.

 • Optræd roligt: For at være effektiv og minimere kaos på ulykkesstedet har det stor betydning at du optræder roligt når du sikrer stedet og yder førstehjælp.
 • Tal med den tilskadekomne: Tal altid til den tilskadekomne imens du yder førstehjælp. Det gælder også hvis personen er bevidstløs - de kan høre dig. Fortæl hvad du vil gøre for at hjælpe så de er forberedt.
 • Praktisk hjælp: Hjælp med at samle personlige ting sammen, så den tilskadekomne får dem med på sygehuset. Det er en god idé at tildække den tilskadekomne med et tæppe eller jakke, hvis tøjet er revet i stykker. Nysgerrige forbipasserende behøver ikke opholde sig på ulykkesstedet, så hjælp med at få dem sendt videre. Det er med til at skabe ro.
 • Lyt: Tillader situationen at du bliver ved den tilskadekomne kan din tilstedeværelse og dit nærvær være med til at skabe tryghed og forhindre panik. Sæt dig ved siden af personen, og lyt til ham. Du kan, hvis skaden tillader det, lægge en hånd på den tilskadekomnes skulder. Du behøver ikke at gøre mere. Nogle tilskadekomne siger og gør ingenting, mens andre græder eller taler forvirret om ting de skulle ordne. Andre kan reagere med vrede eller afmagt. Du behøver blot at lytte.
 • Nærvær:  Det er vigtigt ikke at lade de andre personer der er  involveret i ulykken være alene. Det er en voldsom oplevelse at være i en ulykke, også selvom man ikke er kommet til skade. Du kan hjælpe og støtte ved at finde ud af, hvem der kan hente dem og være sammen med dem når de kommer hjem.

Hvor kan man lære førstehjælp?

Førstehjælpskurser Århus

Røde Kors Aarhus afholder færdselsrelateret førstehjælpskurser hver weekend. Et førstehjælpskursus varer otte timer og giver et førstehjælpsbevis, som er gyldigt til kørekort. 

Du har også mulighed for at få din virksomhed, mødregruppe, sportsklub etc. til at arrangere en førstehjælpspakke, der er relevant for jer og jeres situation. Det medfører en større tryghed at vide hvordan man skal reagere i en nødsituation, især for nybegyndere.

Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for at tage et førstehjælpskursus i Aarhus.

Hvor mange danskere kan førstehjælp?

Førstehjælp Århus

Hvert år udsteder Dansk Førstehjælpsråd ca. 270.000 kursusbeviser i Danmark. Derudover udsteder Dansk Råd for Genoplivning ca. 5.000 beviser på genoplivning ved hjertestop.

3.500 danskere får hvert år et hjertestop uden for et hospital. De har kun 12,7 % chance for at overleve. Chancen for at overleve afhænger af den førstehjælp andre borgere kan give. For hvert minut hjælp ikke bliver administreret falder chancen for overlevelse med 10%. Det er derfor livsvigtigt at der bliver ringet 112 og begyndt hjerte-lunge-redning i løbet af de første kritiske minutter.

Danskerne er heldigvis interesseret i at hjælpe. Faktisk kan ca. 65 % af den danske befolkning træde til og yde korrekt livreddende førstehjælp inden ambulancen kommer. Vores mål er at få tallet endnu højere op.  Jo flere der tager et førstehjælpskurses, des tryggere kan vi føle os og derfor bør alle kunne den dybdegående teori og grundreglerne man arbejder med i forbindelse med førstehjælp.

Hvad er førstehjælp?

Færdselsrelateret førstehjælpskursus Århus

Førstehjælp er i ordbogen defineret som "den hjælp som ikke-læger kan yde ved pludselige sygdoms- ell. ulykkestilfælde inden patienten kan komme under lægebehandling."**

 Der skelnes mellem almindelig og livreddende førstehjælp.

Hvad er almindelig førstehjælp?

Almindelig førstehjælp er behandling af ikke -livstruende skader og tilstande f.eks. behandling af småt snitsår, hudafskrabninger og lægge is på et brud. Almindelig førstehjælp er generelt den hjælp vi alle yder i det daglige. Udover behandling af småskrammer inkluderer almindelig førstehjælp også psykisk førstehjælp til ikke-tilskadekomne personer på et ulykkessted. Det kan være vidner, der har brug for at fortælle om hvad de har oplevet.

I tilfælde af en ulykke skal du kontinuerligt observere den tilskadekomne omhyggeligt, da tilstanden hurtigt kan ændre sig. Husk at det nogle gange kan være med til at berolige folk at fortælle dem, at du har ringet 112 og professionel hjælp er på vej.

Hvad er livreddende førstehjælp?

Den livreddende førstehjælp er den hjælp der ydes med det samme og uden tøven for at redde livet på den tilskadekomne person.  Det kan være at udføre hjerte-lunge-redning, hvis personen ikke trækker vejret eller stoppe større og kraftige blødninger. Herunder også at yde den nødvendige hjælp i forbindelse med en blodprop, brug af en brandslukker, samt andre funktioner der er nødvendige at kunne yde i nødsituationer. 

Er der tale om at den tilskadekomne er blevet stukket med en genstand f.eks. en kniv, glas, metal og genstanden stadig sidder i kroppen, er det vigtigt at du ikke fjerner den. Genstanden kan sidde så den forhindrer en kraftig blødning og du kan derfor ved at fjerne den potentielt gøre situationen værre.

Livreddende førstehjælp er også at fjerne personen fra en farlig situation. Ved drukning, brand eller røgforgiftning er det vigtigste at få personen væk fra det farlige element inden du foretager dig yderligere. Efterfølgende kan du vurdere personens tilstand og administrere yderligere førstehjælp hvis det er påkrævet. Efter at du har sørget for alarmering, er det vigtigt altid at blive ved personen indtil professionel hjælp ankommer til ulykkesstedet.

Hvad er psykisk førstehjælp?

Psykisk førstehjælp går hånd i hånd med fysisk førstehjælp. Du kan ikke yde fysisk førstehjælp uden også at give psykisk førstehjælp. Psykisk førstehjælp handler om at skabe tryghed og ro på ulykkesstedet både for de tilskadekomne og andre involverede f.eks. vidner. Det er vigtigt at du optræder roligt overfor den tilskadekomne såvel som de andre personer på ulykkesstedet. 

Yder du fysisk førstehjælp er det vigtigt at du taler med den tilskadekomne, også selvom personen er bevidstløs. Fortæl hvad du vil gøre så dine handlinger ikke kommer uventet.

Hjælp med at samle personlige ting sammen så den tilskadekomne får dem med på sygehuset. Har du mulighed for det kan det være en god idé at tildække den tilskadekomne med et tæppe eller en jakke. Det beskytter både mod kulde, regn og nysgerrige blikke. Tilskuere behøver ikke opholde sig på ulykkesstedet, hvis muligt hjælp med at få dem sendt videre.

Tillader situationen at du bliver ved den tilskadekomne kan det virke beroligende at sætte dig ved personens side og lytte. Du kan lægge en hånd på personens skulder såfremt skaderne tillader kontakten. Du behøver ikke at gøre andet end at være tilstede. Nogle personer siger og gør ingenting mens andre græder og taler forvirret om de ting de skulle nå. Andre igen reagerer med vred og afmagt. Du skal bare lytte.

Du må ikke glemme de uskadte ved en ulykke. De kan have brug for at snakke eller for hjælp til at arrangere afhentning og hvem der kan være sammen med dem senere.

Hvad betyder ABC i førstehjælp?

Førstehjælp Århus kørekort

ABC-algoritmen er den huskerigtige rækkefølge, som bruges til at vurdere en person, der har været udsat for en ulykke. Man vurderer altså en person ud fra ABC princippet:

A: airway (luftvej)

B: breathing (vejrtrækning)

C: circulation (blodkredsløb)

Hjernecellerne har behov for ilt og uden dør de i løbet af få minutter. Ved hjælp af ABC-princippet sikrer man sig, at ilten kommer ned i luftvejene, at der er luftskifte i lungerne og at blodkredsløbet kan bringe ilten rundt i kroppen.

ABC-princippet er en enkel måde at vurdere hvor kritisk personens tilstand er og dermed yde korrekt førstehjælp. Det er vigtigt, at man undersøger den tilskadekomne i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje har betydning for vejrtrækningen, som har betydning for blodcirkulationen.

Ofte kan vejrtrækningen genstartes ved at fjerne fremmedlegmer fra luftvejene eller ved at skubbe bevidstløse personers hoved let bagover så hagen skubbes frem. Det er dog vigtigt at huske på at bevidstløse personer ikke selv kan opretholde frie luftveje. At skubbe hovedet bagover vil kun være livreddende i få sekunder. Du skal derfor være indstillet på efterfølgende selv at puste luft i lungerne på den tilskadekomne.

ABC kan også bruges, når der er flere tilskadekomne, og du skal vurdere, hvem du først skal hjælpe.

Hvor længe gælder et førstehjælpsbevis?

Et kursusbevis er gyldigt i to år, men man må selvfølgelig gerne yde førstehjælp, selvom man ikke har været på førstehjælpskursus eller man ikke længere har et gyldigt kursusbevis. 

Vi anbefaler dog at du tager et førstehjælpskursus og vedligeholder din viden med repetitionskursus, så førstehjælpen altid ligger frisk i hukommelsen.

Vores førstehjælpskurser bliver hele tiden fornyet og forbedret, hvor det er certificerede instruktører der holder kurserne. Hvert femte år kommer der nye guidelines, så ved at vedligeholde dit førstehjælpsbevis sikrer du dig den nyeste viden, både i forhold til teori og praksis.

Sådan yder du livreddende førstehjælp
112 (7)